Menu

Legislativní úpravy v lednové verzi našich programů

7. 2. 2023

Nová verze mezd (2023.01.30) obsahuje legislativu pro rok 2023, zvýšení sazby pojistného u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů od 1.1.2023, slevu na pojistném na sociální zabezpečení od 1.2.2023, roční zúčtování daně za rok 2022.

Legislativa pro rok 2023

Otcovská

Otcovská je nyní zákonnou překážkou v práci (novela ZP 358/2022 Sb.), i když si zaměstnanec v souvislosti s otcovskou nepožádá o rodičovskou dovolenou.

Zvýšení sazby pojistného u zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů

Zaměstnavatelé se budou podílet na financování nákladů na dřívější odchod zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů do důchodu, a to zvýšenou sazbou jejich pojistného na důchodové pojištění. V prvním roce se pojistné zvýší o 2 %, ve druhém o 3 %, ve třetím o 4 % a ve čtvrtém o 5 %.

Sleva na pojistném na sociální zabezpečení

Zákon 216/2022 Sb. zavádí od 1. 2. 2023 slevu na sociálním pojištění při zkrácených úvazcích. Zaměstnavatelé mohou využít slevu, pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci. Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance.

Roční zúčtování daně

Nová sleva za zastavenou exekuci a nový Formulář 5460/1 za r. 2022 pro výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 27).

 

Více informací najdete v popisu nové verze: https://aktualizace.keloccs.cz/aktualizace/dokumenty/Nove_verze_KelSQL.pdf

 

Fiza   Microsoft