Menu

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2022

9. 9. 2022

S účinností od 1. 7. 2022 bylo novelizováno ustanovení § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:

„Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla nebo ve výši 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo…“, viz Informace pro plátce daně z příjmů ze závislé činnosti:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-pro-platce-dane-z-prijmu-ze

Aktuální verze našich programů 2022.09.09 obsahuje tuto legislativní změnu. Podrobnosti naleznete v popisu nové verze: https://aktualizace.keloccs.cz/aktualizace/dokumenty/Nove_verze_KelSQL.pdf.

Fiza   Microsoft