Menu

Změny v informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru

3. 10. 2023

Od 1. 10. 2023 dochází ke změnám v informační povinnosti zaměstnavatele při vzniku pracovního poměru. Zaměstnavatel má nyní tuto povinnost i při vzniku právního vztahu založeného DPP nebo DPČ. V nové verzi našich programů jsou v nabídce Tisk dokumentů k dispozici nové sestavy podle doporučených (nezávazných) vzorů MPSV podle § 37 a 77a ZP:

Originální doporučené informační vzory MPSV naleznete v dolní části stránky https://www.mpsv.cz/web/cz/prace-a-pravo#vzory.

Do sestav se automaticky doplňují údaje zadané v pracovním poměru. Sestavy můžete využít jako výchozí vzory pro splnění vaší informační povinnosti. Doporučujeme vytvořit si vlastní kopie sestav a v nich provést úpravy podle vlastních potřeb.

Příklady aplikace přechodných ustanovení na stránkách MPSV.

 

Fiza   Microsoft