Menu

Legislativní úpravy připravované do lednové verze našich programů

22. 12. 2022

Do nové verze, která bude k dispozici počátkem ledna 2023, připravujeme mimo jiné tyto legislativní úpravy:

Mimořádné daňové odpisy podle § 30a ZDP bude možné uplatnit až do roku 2023 (tato úprava je již obsažena v aktuální beta verzi).

Sleva na pojistném při zkrácených úvazcích
Od 1. 2. 2023 budou mít zaměstnavatelé možnost využít slevy na sociálním pojištění, pokud zaměstnají pracovníky, kteří jsou mladší 21 let, studují, jsou starší 55 let, pečují o dítě do 10 let, jsou zdravotně postižení, případně čerstvě absolvovali rekvalifikaci. Sleva se bude vztahovat na zaměstnance, kteří pracují 8 až 30 hodin týdně. Odečítá se od sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem, a to ve výši 5 % z vyměřovacího základu zaměstnance.

Zvýšení sazby pojistného u záchranářů a podnikových hasičů
Zaměstnavatelé se budou podílet na financování nákladů na dřívější odchod zdravotnických záchranářů a podnikových hasičů do důchodu, a to zvýšenou sazbou jejich pojistného na důchodové pojištění. V prvním roce se pojistné zvýší o 2 %, ve druhém o 3 %, ve třetím o 4 % a ve čtvrtém o 5 %.

Fiza   Microsoft