Menu

DPH od 1. 1. 2024 – sazba 12%

29. 12. 2023

Schválený „konsolidační balíček“ od 1. 1. 2024 ruší druhou sníženou sazbu DPH 10% a sazbu 15% snižuje na 12%. V našich programech KelSTART, KelMINI, KelEXPRESS i KelSQL proběhne změna automaticky v dokladech s datem uskutečnění plnění od 1. 1. 2024. V tabulce DPH zůstanou zachována pole pro původní sazby 10% a 15%, ale obě sazby se změní na 12%. Nadále bude možné vystavovat vyúčtovací faktury a dobropisy v původních sazbách.

V cenících a v editaci skladových karet a služeb se obě sazby 10% a 15% automaticky změní na 12%.

Podrobný popis provedených změn a doporučené pracovní postupy pro různé situace najdete v informaci o nových verzích: https://aktualizace.keloccs.cz/aktualizace/dokumenty/Nove_verze_KelSQL.pdf

 

Fiza   Microsoft