Menu

Přihláška do registru zaměstnavatelů

28. 6. 2024

Do konce července se musí do registru zaměstnavatelů u příslušné správy sociálního zabezpečení přihlásit dosud nepřihlášení zaměstnavatelé, kteří mají uzavřené dohody o provedení práce do 10 000 Kč, které budou trvat i po 30. červnu. Při uzavření první DPP až po 1.7.2024 je nepřihlášený zaměstnavatel povinen se přihlásit již do 8 dnů od nástupu zaměstnance.

Aktuální verze našich programů 2024.06.28 obsahuje tuto legislativní změnu. Pro přihlášení můžete využít Tiskopisy pro přihlášení/odhlášení zaměstnavatele v nabídce Personalistika, kde je k dispozici Přihláška do registru zaměstnavatelů přes ePortál ČSSZ.

Podrobnosti naleznete v popisu nové verze: https://aktualizace.keloccs.cz/aktualizace/dokumenty/Nove_verze_KelSQL.pdf.

Výkaz příjmů zúčtovaných na základě DPP (kterým se současně budou DPP i přihlašovat) se bude poprvé podávat za červenec do 20.8. a bude podrobně popsán v následující nové verzi na začátku srpna.

Fiza   Microsoft