Menu

eNeschopenky od 1. 1. 2020

16. 12. 2019

Dne 1. 1. 2020 nabude účinnosti novela zákona o nemocenském pojištění, která zavádí nový systém elektronických neschopenek, tzv. eNeschopenek. Systém eNechopenek se v praxi dotkne nejen lékařů a orgánů nemocenského pojištění, ale také zaměstnavatelů a dočasně práce neschopných pojištěnců.

V první polovině ledna 2020 bude k dispozici nová verze našich programů (KelSTART, KelMINI, KelEXPRESS a KelSQL), ve které bude mj. možné načítat informace o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců z XML souboru. XML soubor obdržíte do datové schránky, pokud požádáte ČSSZ o Automatické zasílání notifikací s informacemi o DPN zaměstnanců.

Pracujeme také na zprovoznění automatizovaného stahování XML souborů do modulu Mzdy přes rozhraní VREP, podrobnosti se dočtete v popisu lednové verze.

Fiza   Microsoft