Menu

Exekuce – paušálně stanovená náhrada nákladů plátce mzdy

25. 4. 2022

Dle zákona 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. (OSŘ), a § 4d, 4e vyhlášky č. 517/2021 Sb., má plátce mzdy nárok na paušální náhradu nákladů 50,- Kč, pokud provádí srážky ze mzdy povinného. Náhradu nákladů lze požadovat jen u exekucí nařízených od 1. 1. 2022. U zákonných, sjednaných a insolvenčních srážek nárok na náhradu nevzniká. Náhrada činí maximálně 50,- Kč za zaměstnance bez ohledu na počet exekucí, a nesmí přesáhnout 1/3 celkové sražené částky. Náhrada se uspokojuje z první třetiny, a pokud ji není možné uspokojit, nárok na náhradu (nebo její část) zaniká.

Aktuální verze našich programů 2022.04.21 obsahuje tuto legislativní změnu. Podrobnosti naleznete v popisu nové verze: https://aktualizace.keloccs.cz/aktualizace/dokumenty/Nove_verze_KelSQL.pdf.

Fiza   Microsoft