Menu

Formát elektronické fakturace ISDOC

21. 5. 2013

Do programů KelSQL / KelEXPRESS jsme implementovali plnou podporu pro vystavování a přijímání faktur ve formátu elektronické fakturace ISDOC (isdoc.cz), který umožňuje uživatelům různých účetních programů mezi sebou vzájemně komunikovat. Faktury s příponou .isdoc lze importovat/exportovat nebo odesílat e-mailem jednotlivě i hromadně.

Faktury vydané

V editaci číselníku Odběratelé a dodavatelé jsou v záložce Informace pro fakturaci v poli Faktury zasílat nové možnosti:

Pole Faktury zasílat je k dispozici také v číselníku Fakturační řady, přičemž nastavení zasílání u odběratele má přednost před nastavením u fakturační řady. Způsob zaslání je možné nastavit také přímo v editaci faktury v záložce Skl. doklady, nebo v okně tisku faktury.

Jednotlivou fakturu odešlete e-mailem ve formátu ISDOC standardně tlačítkem  v okně tisku faktury. Hromadný export faktur do zvoleného adresáře je k dispozici v nabídce Nástroje – Speciality – ISDOC. Zde je také možnost hromadného importu faktur, vystavených v jiném systému.

Hromadný export/import faktur ve formátu ISDOC je k dispozici také v modulu Faktury přijaté v nabídce Nástroje – Speciality – ISDOC.


„ISDOC (Information System Document) je formát elektronické fakturace v ČR, který definovala „Pracovní skupina pro Elektronické standardy výměny dat“ sdružení SPIS. Dne 16. října 2008 byla podepsána „Deklarace o společném postupu v oblasti řešení elektronické fakturace v ČR“. Tato deklarace vyjadřuje závazek jednotlivých výrobců ekonomických a ERP systémů (deklaraci podepsalo celkem 14 významných firem na trhu) vybudovat společný formát el.fakturace a do jednoho roku od jeho vyhlášení jej implementovat do svých komerčních řešení. Dalšími signatáři byli zástupci státu, jmenovitě ministr financí Miroslav Kalousek a náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

Výrobci ekonomických a podnikových systémů tedy budou používat standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních zpráv, což umožní podnikům a institucím – uživatelům různých SW – mezi sebou vzájemně komunikovat. Datum vyhlášení formátu ISDOC bylo 19.3.2009.“

Fiza   Microsoft