Menu

Historie a oblíbené položky

4. 9. 2015

V hlavní nabídce každého modulu jsou volby Historie a Oblíbené.

Nejčastěji používané volby tedy můžete spouštět z jednoho místa – z nabídky Oblíbené.

Fiza   Microsoft