Menu

Intrastat od 08/2016

7. 9. 2016

Novela celního zákona ruší používání celního kurzu pro přepočet hodnoty zboží ve výkazu Intrastat. Od výkazu za 08/2016 se pro přepočet použije kurz pro DPH. Parametr Přepočet celním kurzem od 08/2016 nezapínejte.

Při odeslání zboží je kurz pro DPH shodný s běžným kurzem pro zaúčtování a pro přepočet se použije kurz uvedený ve fakturách nebo ve skladových dokladech.

Při příjmu zboží se často kurz pro DPH liší od kurzu pro zaúčtování. Jelikož ve skladových dokladech (příjemkách) není evidován kurz pro DPH, pro výkaz Intrastat jej program zjišťuje vždy z faktur přijatých, které jsou propojeny s příjemkami. U příjemek, které nejsou propojeny s fakturou, se použije kurz uvedený v příjemce.

Fiza   Microsoft