Menu

Kontrola v registru plátců DPH v programu KelSQL / KelEXPRESS

4. 4. 2013

Finanční správa zprovoznila webovou službu pro on-line zjišťování nespolehlivých plátců DPH a zveřejněných bankovních účtů registru plátců DPH. Program KelSQL / KelEXPRESS umožňuje on-line zjišťování údajů následovně:

V editaci číselníku Odběratelé a dodavatelé je volba Kontrola v registru plátců DPH, která provede kontrolu (ne)spolehlivosti plátce a jeho bankovních účtů podle zadaného DIČ. O výsledku kontroly zobrazí zprávu a zjištěné údaje o (ne)spolehlivosti zaznamená do záložky Informace pro fakturaci. Dále kontrola zobrazí seznam zveřejněných bankovních účtů s možností automatického přidání vybraných účtů do záložky Bankovní spojení.

V číselníku Odběratelé a dodavatelé je také možnost hromadné kontroly všech evidovaných firem se zadaným českým DIČ.Hromadná kontrola zaznamená zjištěné údaje o (ne)spolehlivosti všech kontrolovaných plátců a k evidovaným zveřejněným účtům doplní datum zveřejnění (nové účty nedoplňuje).

Automatická kontrola v registru plátců DPH probíhá při výběru dodavatelů do přijatých faktur a při vystavování příkazů k úhradě(podle nastavení modulu). V případě zjištění nespolehlivosti plátce nebo při použití nezveřejněného bankovního účtu program zobrazí upozornění.

Fiza   Microsoft