Menu

Kontrolní hlášení DPH k dispozici

15. 12. 2015

Ve verzi 2015.12.10 našich programů KelSTART, KelMINI, KelEXPRESS i KelSQL je k dispozici Kontrolní hlášení DPH, podrobnosti naleznete v popisu nové verze.

Doporučujeme Vám tuto verzi nainstalovat do konce roku 2015, aby doklady vystavované od 1.1.2016 měly všechny náležitosti pro kontrolní hlášení. Na konci ledna vydáme další novou verzi s případnými úpravami vzešlými z testování kontrolního hlášení uživateli v praxi.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH.

Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Zákonná povinnost podávat kontrolní hlášení vzniká plátcům daně z přidané hodnoty s účinností od 1. 1. 2016. Více informací naleznete zde (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH).

Fiza   Microsoft