Menu

Kontrolní hlášení DPH

5. 10. 2015

S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však kontrolní hlášení nahrazuje původně samostatný výpis z evidence pro účely DPH. Kontrolní hlášení bude podáváno pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně. Více informací naleznete zde (http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH).

Vzhledem k množícím se dotazům bychom rádi touto cestou informovali naše stávající i budoucí uživatele, že Kontrolní hlášení DPH bude od r. 2016 standardní součástí všech našich systémů. Kontrolní hlášení bude implementováno v rámci standardní legislativní aktualizace systémů, která je již zahrnuta v ceně licence.

Pozn. V dříve dodávaném programu KelWIN nebude nová legislativa aktualizována (podpora programu KelWIN končí 31.12.2015).

Fiza   Microsoft