Menu

Kontrolní hlášení – nová struktura XML od 1. 10. 2019

27. 9. 2019

Informace GFŘ:

„Všem plátcům a osobám podávajícím kontrolní hlášení DPH připomínáme, že od 1. 10. 2019 je v platnosti nová XML struktura kontrolního hlášení DPH. Všechna kontrolní hlášení nebo následná kontrolní hlášení DPH podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) musí být podána pouze prostřednictvím nové XML struktury kontrolního hlášení DPH a to bez ohledu na období, za které je kontrolní hlášení nebo následné kontrolní hlášení podáváno. Podání kontrolního hlášení v XML struktuře, která není platná a účinná v období, kdy je kontrolní hlášení podáváno, bude považováno za neúčinné se všemi důsledky podle zákona o DPH (§ 101a odst. 4 zákona o DPH) a daňového řádu.“

Všechny naše programy (KelSTART, KelMINI, KelEXPRESS a KelSQL) podporují novou strukturu XML od verze 2019.09.20.

 

Fiza   Microsoft