Menu

Mzdový balíček pro školy (P1-04)

20. 4. 2017

Modul Mzdy byl rozšířen o možnost zpracovávat Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT (P 1-04) a Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 (P 1c – 01).

Kdo výkaz sestavuje

P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „církevní“) nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou (dále jen „soukromé“), zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnostvykonává táž právnická osoba (dále jen „organizace“).

P 1c – 01 Výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2017 sestavují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. To znamená všechny školy a školská zařízení v regionálním školství, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které mají k 30. 9. zaměstnance odměňované z prostředků státního rozpočtu kapitoly 333.

Více informací najdete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/vykaz-p-1-04-1).

 

Na podkladě zpracovaných mezd program vygeneruje XML soubor pro odevzdání přes portál Statistika školství (http://sberdat.uiv.cz).

Pokud máte zájem tuto novou funkčnost využívat, kontaktujte nás – připravíme Vám cenovou nabídku.

Fiza   Microsoft