Menu

MZDY – legislativní změna ve verzi 2019.05.31

4. 6. 2019

Od 1.5.2019 se zvyšuje hranice ostatních příjmů ze závislé činnosti pro srážkovou daň při neučiněném daňovém prohlášení z 2.500 Kč na 3.000 Kč (tj. částku rozhodnou pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění; netýká se dohod o provedení práce).

Srážková 15 % daň bude u příjmů ze závislé činnosti malého rozsahu do výše 3 000 Kč poprvé automaticky uplatněna při výpočtu mezd za měsíc květen.

Fiza   Microsoft