Menu

MZDY – zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

10. 7. 2019

Zrušení karenční doby od 1. 7. 2019

Zákonem č. 32/2019 Sb. dochází s účinností od 1. 7. 2019 ke zrušení tzv. karenční doby a náhrada mzdy (platu) se bude poskytovat i v prvních 3 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti. Náhrada mzdy nebo platu za první 3 dny zaměstnanci nepřísluší v případě pracovní neschopnosti, která vznikla do 30. 6. 2019.

Snížení sazby pojistného na SP a superhrubé mzdy od 1. 7. 2019

S účinností od 1. 7. 2019 se snižuje sazba pojistného na sociální zabezpečení z 25 % na 24,8 % jako kompenzace za zrušení karenční doby. Tato změna se promítne také do výpočtu základu daně z příjmů ze závislé činnosti (superhrubé mzdy).

Tato legislativní změna je v našich programech k dispozici od verze 2019.07.10.

Fiza   Microsoft