Menu

Náhrada mzdy související s akcí pro děti a mládež

16. 6. 2021

Od počátku roku 2021 mohou zaměstnanci, kteří působí na táborech a akcích pro děti a mládež, čerpat 1 týden pracovního volna s náhradou mzdy či platu. O poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli pak náhradu mzdy refunduje příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) podle sídla (místa trvalého pobytu) zaměstnavatele.

Zaměstnavatel může žádost o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) podat na eportálu České správy sociálního zabezpečení (https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoupnm).

Aktuální verze našich programů podporuje tuto legislativní úpravu a usnadňuje tak elektronické podání Žádosti o úhradu poskytnuté náhrady mzdy (platu) při pracovním volnu souvisejícím s akcí pro děti a mládež.

Fiza   Microsoft