Menu

Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) 2022

8. 4. 2022

Od 1. 4. 2022 mají zaměstnavatelé povinnost používat při nástupu zaměstnance do zaměstnání resp. při skončení zaměstnání upravený tiskopis Oznámení o nástupu do zaměstnání – skončení zaměstnání (ONZ_2022). Důvodem úpravy formuláře je nově sběr údajů pro potřeby Úřadu práce ČR při skončení zaměstnání.

Nový formulář se využívá v případech, kdy k nástupu do zaměstnání či skončení zaměstnání došlo 1. 4. 2022 a později. Původní tiskopis ONZ (2009) lze využívat pouze u případů zpětného hlášení nástupu do zaměstnání a skončení zaměstnání před 1. 4. 2022. Podávání tiskopisu ONZ je pro zaměstnavatele povinně elektronické. Více informací najdete na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/uprava-tiskopisu-onz-od-1-dubna-2022-udaje-pro-potreby-uradu-prace.

Aktuální verze našich programů 2022.03.31 obsahuje tuto legislativní změnu. Podrobnosti naleznete v popisu nové verze: https://aktualizace.keloccs.cz/aktualizace/dokumenty/Nove_verze_KelSQL.pdf.

Fiza   Microsoft