Menu

Podpora zaměstnanosti – program „Antivirus“

9. 4. 2020

Dne 1. dubna 2020 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů vláda ČR usnesením č. 353 Cílený program k podpoře zaměstnanosti nazvaný „Antivirus“ (dále jen „Program Antivirus“).

Podstatou Programu Antivirus je částečná kompenzace celkových mzdových nákladů v podobě náhrad mezd náležejících zaměstnancům za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou, mimořádnými opatřeními, krizovými opatřeními souvisejícími se šířením nákazy COVID-19 jak v České republice, tak v zahraničí a doprovodnými hospodářskými problémy zaměstnavatelů. Prostřednictvím Programu Antivirus bude postiženým zaměstnavatelům vyplácen finanční příspěvek.

Aktuální manuál pro zaměstnavatele najdete zde: https://www.mpsv.cz/documents/20142/1443715/Manual_Program_Antivirus.pdf/eacabb67-657a-42d3-2279-82ae3280b1fa

Z modulu Mzdy lze uložit vyplněné šablony XLSX pro podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd v souvislosti s žádostí o příspěvek v režimu A nebo B. Podrobné informace naleznete v popisu verze 2020.04.09.

Fiza   Microsoft