Menu

Půjčovna

4. 11. 2016

V modulu Objednávky a servis je nová volba Půjčovna, která slouží k evidenci půjčených skladových položek a umožňuje:

Pro půjčovnu lze nadefinovat speciální ceník půjčovného a ceník záloh/kaucí.

Fiza   Microsoft