Menu

QR Faktura

13. 9. 2016

Systém podporuje vystavování a přijímání tzv. QR Faktur, viz http://qr-faktura.cz/. QR Faktura umožňuje zpracovávat přijaté faktury naskenováním QR kódu a tím načíst základní data z hlavičky faktury přímo do účetního programu.

Faktury vydané

V nabídce tisku faktur je nová sestava Faktura s QR platbou a fakturou, která obsahuje integrovaný QR kód společný pro platbu i fakturu (tzv. QR Platba+F).

Pro tisk QR kódu je nutné mít na daném PC nainstalovaného aktuálního klienta, viz nápověda F1, kapitola Instalace klienta KelSQL. Dále musí být na PC nainstalován .NET Framework 3.5. Pro tisk QR platby je nutné v editaci vašeho bankovního účtu vyplnit pole IBAN. V okně Tisk faktury vydané zapněte před tiskem parametr   Tisknout QR platbu / fakturu.

Pokud používáte vlastní uživatelské sestavy, můžete si do nich QR kód zkopírovat z dodávané sestavy. Kromě obrázku QR kódu je nutné zkopírovat také proměnnou sestavy lcqrplatbapic z nabídky Sestava – Proměnné v úpravě dodávané sestavy.

Faktury přijaté

Ke skenování přijatých QR Faktur do systému potřebujete čtečku QR kódů.

V záložce Hlavička nové faktury stiskněte tlačítko  vedle Evidenčního čísla daň. dokladu, naskenujte QR kód a potvrďte OK. Údaje, které nejsou součástí QR kódu (například položky), doplňte do faktury ručně.

Systém podporuje vystavování a přijímání tzv. QR Faktur, viz http://qr-faktura.cz/. QR Faktura umožňuje zpracovávat přijaté faktury naskenováním QR kódu a tím načíst základní data z hlavičky faktury přímo do účetního programu.

 

Aktualizováno dne 27.3.2024

Fiza   Microsoft