Menu

Režim jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS)

19. 10. 2021

Finanční správa: „Od 1. října 2021 dochází k novele zákona o dani z přidané hodnoty, která je zaměřena zejména na nová pravidla v oblasti elektronického obchodování a zavedení systému One Stop Shop. Tyto změny se dotýkají zejména prodejců zboží uskutečňujících přeshraniční prodeje zboží koncovým spotřebitelům (např. e-shopy), digitálních platforem nebo dovozců zboží z třetí země.“

Režim jednoho správního místa – One Stop Shop (OSS) slouží k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům do jiných států EU, a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele, podrobnosti viz: https://www.financnisprava.cz/cs/mezinarodni-spoluprace/mezinarodni-spoluprace-a-dph/oss

Pro účely OSS jsme v programu (od verze 2021.10.14) rozšířili možnosti již zavedeného Mini One Stop Shopu (MOSS). Při té příležitosti jsme také zjednodušili nastavení potřebná pro vystavování faktur v režimu OSS a přidali jsme nové sestavy s podklady pro přiznání DPH v režimu OSS. Název nabídky Podklady pro MOSS v modulu Účetnictví – Sestavy jsme přejmenovali na One Stop Shop.

Podrobné informace naleznete v nápovědě F1 v kapitole One Stop Shop (OSS).

UPOZORNĚNÍ: Uživatelé vystavující faktury v režimu MOSS přechází v programu automaticky do režimu OSS. Po nainstalování verze 2021.10.14 musí pouze v editaci číselníku Sazby DPH v EU (Faktury vydané – Číselníky – Další číselníky) zadat do pole Typ DPH již používaný typ DPH s kódem 900.

Fiza   Microsoft