Menu

Systém KelEXPRESS/KelSQL generuje podklady pro systém RETELA

23. 5. 2014

Systém KelEXPRESS/KelSQL generuje podklady pro provozovatele kolektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu RETELA, na nějž mohou výrobci elektrického a elektronického zařízení přenést své povinnosti vyplývající z § 37h odst. 1 c) zákona č. 7/2005 Sb.

Vygenerované podklady odpovídají položkám on-line výkazu:

On-line výkaz RETELA

Výhody zapojení do kolektivního systému sběru a recyklace elektroodpadu RETELA

Naším základním mottem je „respekt k potřebám našich klientů.“

 

Více informací o systému RETELA získáte na stránkách www.retela.cz

Fiza   Microsoft