Menu

Systém KelEXPRESS/KelSQL podporuje agendu chráněných pracovních míst

20. 6. 2014

Modul Mzdy systému KelEXPRESS / KelSQL  podporuje agendu chráněných pracovních míst dle §75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Systém mimo jiné generuje sestavy pro Úřad práce:

Pro odběratele náhradního plnění systém generuje sestavu:

Systém také počítá limit náhradního plnění poskytovatele pro následující rok.

Podrobné informace o zřizování chráněných pracovních míst naleznete na portálu MPSV: https://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zamestnaniosob/zrizovani_a_vymezovani_chpm

Fiza   Microsoft