Menu

Ukončení prodeje programu KelWIN

10. 4. 2014

Dne 10.4.2014 byl ukončen aktivní prodej našeho programu KelWIN. K tomuto rozhodnutí nás vedly následující důvody:

Program KelWIN používá jako úložiště dat soubory typu DBF. Jedná se o technologii starou více než 25 let. Její vývoj je již ukončen a v současné době společnost Microsoft začíná soubory DBF úplně vyřazovat ze svého portfolia podporovaných technologií.

Chybějící podpora se začala projevovat v různých oblastech – omezená možnost používání programu KelWIN v síťovém prostředí s různými verzemi operačního systému Windows, nedostatečná odolnost proti výpadkům síťového připojení, výpadkům napájení apod. Bezpečnost dat DBF souborů také neodpovídá současné úrovni – data je možné snadno smazat nebo zkopírovat (odcizit).

Přímým nástupcem programu KelWIN je systém nové generace KelEXPRESS / KelSQL, postavený na databázi MS SQL.

Informace pro stávající uživatele systému KelWIN

Technická a legislativní podpora programu KelWIN bude ukončena nejpozději do konce roku 2015. Nabízíme Vám proto přechod na nástupce systému KelWIN  – systém KelEXPRESS. Uživatelské rozhraní a způsob práce je shodný se systémem KelWIN, takže není nutné měnit zaběhané pracovní postupy (není potřeba přeškolení).

Při přechodu na systém KelEXPRESS lze do nového systému převést veškerá data ze systému KelWIN, takže můžete téměř plynule pokračovat v práci.

Pokud máte zájem o konkrétní nabídku, kontaktujte nás.

Fiza   Microsoft