Menu

Zvýšení minimální mzdy od 1.8.2013 a daňový bonus

21. 8. 2013

Minimální mzda od 1. 8. činí 8.500,- Kč. Programy KelWIN, KelEXPRESS a KelSQL mění výši minimální mzdy automaticky při přepínání měsíců. Do července bude automaticky uplatňována minimální mzda 8.000,- a od srpna 8.500,-.

Daňový bonus může uplatnit pouze poplatník, který měl příjem alespoň ve výši poloviny minimální mzdy platné k 1. 1. Do nastavení modulu jsme z tohoto důvodu přidali nový parametr Minimální mzda k 1. 1.,která letos činí 8.000,- a uplatní se i při ročním zúčtování daně.

Podle ustanovení § 35c odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, může poplatník uplatnit roční daňový bonus (minimálně 100 Kč, maximálně 60 300 Kč), pokud ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6, 7, 8 nebo § 9 alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle zvláštního právního předpisu upravujícího výši minimální mzdy.

V souladu s ustanovením § 35d odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb. lze vyplatit měsíční daňový bonus, pokud jeho výše činí alespoň 50 Kč, maximálně však do výše 5 025 Kč měsíčně a zdanitelný příjem dosahuje u poplatníka alespoň výše poloviny minimální mzdy.

Z výše uvedeného vyplývá, že změna minimální mzdy k 1. 8. 2013 nemá vliv na podmínky pro uplatnění daňového bonusu v roce 2013. Zvýšení minimální mzdy na 8 500 Kč se projeví až v roce 2014, kdy bude nutné pro uplatnění měsíčního daňového bonusu dosáhnout zdanitelného měsíčního příjmu alespoň ve výši 4 250 Kč a pro uplatnění ročního daňového bonusu alespoň 51 000 Kč. 

Fiza   Microsoft