Menu


Vážený uživateli,

platnost registrace Vašeho programu KelSTART byla prodloužena do ….. . V příloze Vám zasíláme licenční klíče. Licenční klíč bude automaticky načten při příštím spuštění programu KelSTART. Klíč můžete načíst také některým z následujících způsobů.

Načtení klíče přes internet:

Tento rychlý způsob lze použít pouze tehdy, nejedná-li se o první načtení klíče k dané firmě.

 1. Spusťte program KelSTART a v poli Agenda se přepněte do Centrální správy – Správa agend.
 2. Označte firmu, stiskněte tlačítko Načtení klíče a zvolte Načtení klíče přes internet.

Pokud se nezobrazí zpráva „Klíč byl úspěšně načten“, použijte některý z níže uvedených způsobů.

Načtení klíče v textové podobě:

 1. Označte níže uvedený text mezi označením „====== Začátek klíče ======“ a „====== Konec klíče ======“ a stiskněte Ctrl+C pro zkopírování.
 2. Spusťte program KelSTART a v poli Agenda vyberte: Centrální správa – Správa agend.
 3. Ve Správě agend označte firmu, stiskněte Načtení klíče a zvolte Vložení klíče v textové podobě.
 4. Zkopírovaný klíč již bude vložen v textovém okně, potvrďte OK.
 5. Je-li textové okno prázdné, stiskněte Ctrl+V pro vložení a potvrďte OK. Pokud se nepodařilo klíč načíst, opakujte celý postup znovu.

Textová podoba licenčního klíče:

====== Začátek klíče ======
…..

…..

…..
====== Konec klíče ======

Načtení klíče ze souboru:

 1. Přílohu uložte na disk.
 2. Spusťte program KelSTART a v poli Agenda vyberte: Centrální správa – Správa agend.
 3. Označte požadovanou firmu, stiskněte Načtení klíče a zvolte Načtení klíče ze souboru.
 4. Vyhledejte a označte uložený soubor s klíčem (licencni_klic.txt) a stiskněte Vybrat.

Tento e-mail byl vygenerován automaticky, neodpovídejte na něj. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naši zákaznickou podporu.


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft