Menu


Zrychlete svou práci – využívejte naplno číselníky!

Dobrý den, v dnešním návodu Vám ukážeme, jak naplnit a efektivně využívat číselník Odběratelů a dodavatelů.

Číselníky jsou přístupné v každém modulu z hlavní nabídky Číselníky, nebo přímo z dokladů a sestav pomocí tlačítka . Nové položky lze tedy do číselníků pohodlně přidávat vždy z toho místa, kde se právě nacházíte.

Číselník Odběratelé a dodavatelé

hlavní nabídce modulu faktury vydané vyberte Číselníky, zvolte Odběratelé a dodavatelé a stiskněte Nový.

Vyplňte  firmy a pokud jste připojeni na internet, stiskněte  – program vyhledá firmu v rejstříku ARES a vyplní zjištěné údaje. Přes volbu Přidat můžete snadno vložit také registrované bankovní účty partnera a vyhnout se možným chybám při ručním zadávání.Vyberte, zda se jedná o dodavatele nebo odběratele, případně vyberte obojí.

Zkratka
je jednoznačný identifikátor firmy, který můžete před uložením změnit, nebo ponechat. Po uložení již nelze zkratku firmy změnit.

Adresy
Sídlo firmy vyplňte vždy. Pokud vyplníte Adresu pro fakturaci, bude se na fakturách uvádět tato adresa místo sídla firmy (standardně tedy nevyplňujte). Doručovací adresa se zobrazí ve vybraných tiskových předlohách faktur vydaných, pokud zároveň zapnete parametr Používat doručovací adresu (např. tisková sestava: Faktura profi s doruč. adresou a sídlem).

Informace pro fakturaci
Zde můžete partnerovi nastavit např. individuální slevu, splatnost faktur nebo způsob platby (pokud se liší od standardně nastavených parametrů v nabídce Nástroje – Nastavení modulu).

Spojení a poznámky
Slouží pro evidenci kontaktů obchodního partnera (telefon, e-mail…). Pokud vyplníte pole E-mail a stisknete  – otevře se nová poštovní zpráva s vyplněnou e-mailovou adresou partnera. Stejně jednoduše pak budete na tento e-mail moci odeslat fakturu a nezdržovat se s hledáním a vypisováním e-mailové adresy.

Bankovní účty, smlouvy
Bankovní účty vyplňujte především u svých dodavatelů – při zadávání faktur přijatých ho již nebudete muset ručně vyplňovat a zjednodušíte si tím elektronické odesílání plateb přes modul Banka. Pokud jste vložili údaje o partnerovi přes  a zvolili Přidat číslo účtu, máte již bankovní účet vyplněný. V druhé části této záložky můžete evidovat smlouvy s obchodními partnery.

Kontakty
Zde můžete evidovat kontakty na jednotlivé osoby ve firmě.

El. přílohy
Vložte celou smlouvu nebo jiný dokument do elektronické přílohy partnera a mějte ji vždy po ruce! Pro vložení je více možností – například výběrem souboru v adresáři nebo přetažením e-mailu myší.

Pokud Vám cokoliv nebylo jasné, kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Naše tipy:

  • Vyplňte v kontaktech např. e-mail pro fakturaci a zatrhněte fakturace. Později při odesílání faktury vydané kliknete na šipku vedle symbolu pro odesílání mailů  a odešlete e-mail na kontakt pro fakturaci.
  • Do elektronické přílohy můžete přetáhnout také celou e-mailovou komunikaci s obchodním partnerem a později zobrazit nebo přeposlat.

Příště si ukážeme, jak využít číselník skladových karet a služeb při vystavení položkové faktury.


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft