Menu


Dobrý den,

v tomto návodu Vám ukážeme, jak vystavit fakturu s položkami. Často fakturované položky si uložte do číselníku – usnadníte si tím práci. V hlavní nabídce vyberte Číselníky – Skladové karty nebo Služby a stiskněte Nový.

Vystavení faktury s položkami

V nástrojové liště modulu Faktury vydané vyberte Nový a zvolte Faktura běžná. Vyberte předkontaci pro zaúčtování, nebo stiskněte zpět a můžete pokračovat vyplňováním faktury bez zaúčtování.

Vyplnění faktury:

 1. Program automaticky vyplní datum vystavení a po uložení číslo faktury. Pokud jste nevybrali předkontaci, vyberte z nabídky fakturační řadu. Variabilní symbol vyplňte pouze v případě, že má být odlišný od čísla faktury (např. číslo smlouvy).
 2. Vyberte Způsob platby, vyplňte Odběratele a Účel platby.
 3. Přejděte na záložku Položky a pro jednoduché zadávání položek použijte tlačítka:
  Skl. karty – pro výběr fakturované položky z číselníku skladových karet
  Služby – pro výběr fakturované položky z číselníku služeb
  (Pokud v Číselníku skladových karet nebo služeb fakturovanou položku ještě nemáte, přidejte ji přes tlačítko Nový.)
  Jiné – pro ruční vypsání položky (bez výběru z číselníků)
  Skl. doklady – pro vložení položky z vybrané skladové výdejky partnera
  Objednávky – pro vložení položky z vybrané objednávky partnera (fakturované množství se z objednávky odepíše)
  Množství a cenu za měrnou jednotku (MJ) můžete upravit, případně nastavit slevu.
 4. Přejděte na záložku Texty faktury – zde můžete vyplnit „doprovodný text před výpisem položek“ (např. Fakturujeme Vám dle objednávky) nebo „doprovodný text za výpisem položek“ (např. Děkujeme za Váš nákup). Abyste nemuseli texty v dalších fakturách znovu vypisovat, stačí je jednoduše uložit přes volbu Ulož.
 5. Na záložce Částky a zaúčtování zkontrolujte celkovou fakturovanou částku, případně zde můžete ručně vložit zaplacenou zálohu.

Položková faktura je hotová. Můžete ji vytisknout nebo odeslat mailem.

Podrobnější nápovědu pro vystavení faktur můžete opět zobrazit stiskem klávesy F1 nebo  v modulu Faktury vydané.

Naše tipy:

 1. Podobné nebo často se opakující faktury rychle vystavíte stiskem tlačítka  na faktuře, kterou si přejete duplikovat.
 2. Pomocí nastavení účtů přímo na skladových kartách a službách docílíte plně automatizovaného účtování veškerých dokladů.

Příště si povíme něco o uživatelském nastavení a jak vložit razítko s podpisem do vystavovaných dokladů.


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft