Menu


Dobrý den,

v dnešním návodu se budeme věnovat pokladně a pokladním dokladům.

V programu můžete vést libovolný počet korunových i valutových pokladen. Často se opakující pohyby na pokladně doporučujeme uložit do číselníku standardních předkontací. V hlavní nabídce vyberte Číselníky – Standardní předkontace a stiskněte Nový. Pomocí standardních předkontací docílíte automatického účtování dokladů a ušetříte si čas při ručním vyplňování údajů, které se automaticky přenášejí do dokladů z vybrané předkontace.

Založení pokladny a zadání počátečního stavu peněžních prostředků

První korunová pokladna je v programu automaticky založena s označením Pokladna Kč. Počáteční stav peněžních prostředků můžete zadat v hlavní nabídce Číselníky – Pokladny – stiskněte Editace. Další pokladnu pak založíte stiskem tlačítka Nový. Modře označené položky jsou povinné. Limit pro platby v hotovosti nastavte dle zákona nebo vlastní.

Vystavení pokladního dokladu

Pokladním deníku vyberte pokladnu a stiskněte Nový. Pokud jste vyplnili číselník standardních předkontací, můžete vybrat standardní předkontaci, nebo stisknout tlačítko Zpět. Program do hlavičky dokladu automaticky vyplní aktuální datum a číslo dokladu.

1. Zadání dokladu s výběrem standardní předkontace
Pokud jste vybrali standardní předkontaci, stačí vyplnit Popis (příjemce/plátce) a Částku. Příjemce/plátce můžete vybrat z číselníku Odběratelů a dodavatelů pomocí tlačítka . Pro zaúčtování stiskněte Zaúčtovat a vše potvrďte OK.

2. Ruční zadání dokladu bez výběru standardní předkontace
V hlavičce dokladu zvolte Typ pohybuP – Příjem nebo V – Výdej. Vyplňte Popis (příjemce/plátce)Účel platby a Částku. Často se opakující texty pro Popis a Účel platby uložíte stiskem tlačítka Ulož. Pokud chcete doklad zaúčtovat, stiskněte Ruční zaúčtování a pomocí tlačítka  vyberte z účtové osnovy účet pro zaúčtování nebo vyberte standardní předkontaci pro zaúčtování stiskem tlačítka . Pro zaúčtování stiskněte Zaúčtovat a vše potvrďte OK.

3. Hotovostní platba faktury
Pokud se jedná o hotovostní platbu faktury, stiskněte tlačítko Spárování s FV nebo Spárování s FP a vybranou fakturu potvrďte tlačítkem OK. Pro částečnou platbu faktury zadejte nejdříve částku a po spárování s fakturou vyberte způsob proplacení Částečná platba.

Položkový pokladní doklad

Do jednoho pokladního dokladu můžete vkládat více položek pomocí tlačítka Nová položka. Z první položky se zkopíruje Popis (příjemce/plátce) a účel platby do hlavičky celého dokladu. Přehled všech vložených položek naleznete v záložce Položky.

Tisk pokladního dokladu

Při uložení dokladu program nabídne možnost tisku. Po stisku tlačítka Tisk pokladních dokladů můžete vybrat z několika tiskových sestav (předloh). Tiskové sestavy vhodné pro tisk dokladů s více položkami nesou označení Položkový pokladní doklad. Pokud nechcete doklad ihned vytisknout, zvolte Zpět. Pro pozdější tisk vyberte v hlavní nabídce  – Tisk pokladních dokladů.

Naše tipy:

  • Chcete, aby se pokladní doklady po uložení vždy automaticky zaúčtovaly na vybraný účet – bez nutnosti stisknout tlačítko Zaúčtovat? Nastavte si automatické zaúčtování v hlavní nabídce – Nástroje – Nastavení modulu – zapněte parametr Automaticky zaúčtovávat. Funkci automatického zaúčtování lze nastavit pro celou firmu, nebo jen pro vybrané uživatele.
  • Nechcete, aby program při uložení dokladu automaticky nabízel tisk? V hlavní nabídce – Nástroje – Nastavení modulu – Ostatní nastavení – zapněte parametr Při uložení nového dokladu nenabízet tisk.

Pokud máte k práci s pokladnou nějaké dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (hot-line).


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft