Menu


Dobrý den,

v dnešním návodu se budeme věnovat skladu. Dozvíte se jak založit skladovou kartu, vystavit skladovou příjemku/výdejku nebo jak provést průměrování a zaúčtování skladu.

Základní nastavení skladu

V programu je automaticky založen sklad s kódovým označením 1 a názvem Sklad. Ocenění úbytku zásob je implicitně nastaveno váženým aritmetickým průměrem s měsíčním průměrováním a zaúčtováním. Implicitní nastavení můžete změnit v hlavní nabídce modulu Sklad – Nástroje – Nastavení modulu.

Skladové karty

Pro skladovaný materiál a zboží založte Skladovou kartu v hlavní nabídce – Číselníky – Skladové karty – stiskněte tlačítko NovýKód a Název jsou povinné položky. Na záložce Základní údaje I doporučujeme vyplnit také Sazbu DPHMJ (měrnou jednotku) a Prodejní cenu bez DPH. Máte-li na skladě např. materiál i zboží, je vhodné vyplnit na záložce Základní údaje II také Rozlišení (materiál nebo zboží).

Příjem na sklad

V hlavní nabídce modulu Sklad vyberte Doklady – Vstup dokladů a stiskněte v nástrojové liště tlačítko Nový. Do pole Datum program automaticky vyplní aktuální datum. Vyberte Typ dokladu P – Příjemka, Sklad a Typ zaúčtování (zda se jedná o nákup, nebo zadání počátečního stavu). V poli Faktura můžete zadat vazbu na konkrétní fakturu (vznikne-li doklad automatickým generováním z přijaté faktury, je vazba na fakturu vyplněna automaticky). V pravé části vyberte z číselníku Partnera a můžete přejít na záložku Položky. Stiskněte tlačítko Skladové karty a vyberte položku, kterou přijímáte na sklad z číselníku Skladových karet (novou skladovou položku přidáte do číselníku skladových karet pomocí tlačítka Nový). Stiskněte OK a zadejte Množství a Cenu. Stiskem OK příjemku uložíte. Pro tisk příjemky vyberte v nástrojové liště volbu Tisk.

Výdej ze skladu

Podobným způsobem jako příjemku vystavíte v programu výdejku, ale jako Typ dokladu zvolíte V – Výdejka. Pokud chcete na vydávané zboží zároveň vystavit fakturu nebo v případě platby v hotovosti paragon, přejděte na záložku Pomocné informace a Intrastat – stiskněte Uložit a klikněte na ikonu Faktury vydané  nebo na ikonu Kasa . Vystavenou fakturu nebo paragon vytisknete pomocí tlačítka .

Průměrování a zaúčtování skladu

V hlavní nabídce modulu Sklad vyberte Doklady – Průměrování a zaúčtování za období. Průměrování a zaúčtování doporučujeme provádět po dokončení posledních úprav v měsíci (nebo „ve dni“ při zapnutém denním průměrování), který chcete zpracovat. Je ovšem možné tuto akci provádět opakovaně. Účetní doklad za zvolené období se při opakované volbě smaže a nahradí novým. I při měsíčním zpracování tedy můžete posílat do účetnictví aktuální skladové pohyby třeba každý den. Podmínkou je, aby stav na skladě u žádné karty nebyl v záporu.

Pokud máte k práci se skladem nějaké dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (hot-line).


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft