Menu


Dobrý den,

v dnešním návodu Vám ukážeme, jak začít pracovat s modulem Mzdy.

Základní nastavení

Před samotným zadáváním zaměstnanců a jejich pracovních poměrů je dobré provést základní nastavení firmy v Nástroje – Nastavení modulu. Pro bezproblémovou komunikaci s úřady je třeba vyplnit záložky: Organizace, Pojištění, Daň, Banka. Nastavení účtů zdravotních pojišťoven provedete editací v Číselníky – Zdravotní pojišťovny.

Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců zajišťuje evidenci základních osobních údajů. Každého zaměstnance je třeba zadat do seznamu zaměstnanců pouze jednou. Nového zaměstnance zavedete tlačítkem . Každému zaměstnanci lze z tohoto seznamu přiřadit jeden nebo více odpovídajících pracovních poměrů pomocí tlačítka Nový pracovní poměr.

Seznam pracovních poměrů

Seznam pracovních poměrů je společně se Seznamem zaměstnanců základním pracovním oknem modulu a nelze jej uzavřít. Implicitně jsou v seznamu zobrazeny pouze  Aktuální pracovní poměry, jejichž trvání zasahuje do aktuálně zpracovávaného měsíce, nebo měly v daném měsíci zpracovanou mzdu. Všechny údaje uvedené v seznamu pracovních poměrů se přenášejí každý měsíc do výpočtu mzdy.
Tip: V záložce Nemocenské pojištění můžete vyplnit údaje o nemocenském pojištění, které bylo zpracováno v předchozím softwaru. Tato data se poté přenášejí do Přílohy k žádosti o dávky.

Výpočet a výplata mezd

Stiskem tlačítka Podklady pro výpočet mzdy v Seznamu pracovních poměrů přejdete ke zpracování mzdy označeného zaměstnance. Ke zpracovaným mzdám můžete přes pravé tlačítko myši nad daným pracovním poměrem vytisknout Výplatní pásku, případně další dokumenty. Úhradu mezd a souvisejících odvodů proveďte volbou z menu Mzdy – Vystavení příkazu k úhradě. Pro platby vyplácené v hotovosti můžete využít tisku Mzdy – Výčetka mezd a Podpisová listina mezd.

Přehledy

Po zpracování všech mezd přejděte k elektronickému podání z menu Sestavy – Přehled o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele pro jednotlivé zdravotní pojišťovny a Přehled o výši pojistného pro Okresní správu sociálního zabezpečení.
TIP: V menu Sestavy – Hromadný tisk a uložení sestav naleznete základní měsíční přehledy o zpracovaných mzdách.

Uzavření a zaúčtování mezd

Po kompletním zpracování měsíčních mezd přejděte v hlavním menu k volbě Mzdy – Uzavřít měsíc. V uzavřeném měsíci nelze provádět žádné opravy. Uzavřený měsíc je možné opětovně otevřít volbou Nástroje – Otevřít uzavřený měsíc. Mzdy zaúčtujete volbou z hlavního menu Mzdy – Zaúčtování mezd.

Podrobnější nápovědu pro zpracování mezd můžete zobrazit stiskem klávesy F1 v modulu Mzdy. Pokud máte k práci se mzdovým modulem nějaké dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (hot-line).


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft