Menu


Dobrý den,

vystavujete pravidelně faktury za stejné služby, například za měsíční pronájmy? Zjednodušte si práci a využijte funkci pro generování opakujících se faktur.

Hromadné generování opakujících se faktur

V hlavní nabídce modulu Faktury vydané vyberte Doklady a zvolte Generování opakujících se faktur. Otevře se okno s nastavením pro generování opakujících se faktur. V levé části vyberte faktury, které budou předlohou pro nově vzniklé faktury. V pravé části nastavíte společné parametry pro nové faktury.

Výběr faktur pro generování

Stiskem tlačítka Výběr faktur přejdete do seznamu všech faktur v aktuálním ročníku, ze kterých můžete vybrat faktury určené pro generování. Pokud však nejprve zapnete parametr Datum vystavení a vyplníte datum Od – Do, omezíte výběr faktur pro generování pouze na faktury, které byly vystaveny ve zvoleném období. Volbou Speciální filtr můžete omezit výběr faktur pro generování také podle dalších parametrů – například podle data UZP nebo fakturační řady.

Nastavení parametrů pro nové faktury

Jakmile máte vybrané faktury pro generování, vyplňte Datum vystaveníDatum UZP a Datum splatnosti pro nově vzniklé faktury. Pokud mají odběratelé nastavené různé doby splatnosti a přejete si použít počet dní splatnosti dle původních faktur, zvolte Použít počet dní splatnosti původní faktury.

Pozn.: Před generováním zahraničních faktur a tuzemských faktur ve valutách nezapomeňte zkontrolovat, zda máte v kurzovním lístku zadaný správný kurz ke dni vystavení faktury.

Vypnete-li parametr Duplikovat účetní doklad, existuje-li u původní faktury, zaúčtují se nově vygenerované faktury dle standardní předkontace zadané v původní faktuře. U nově vzniklé faktury tedy nebude zachováno případné speciální zaúčtovaní původní faktury.

Generování faktur a hromadný tisk

Generování faktur spustíte tlačítkem Generuj faktury. Pro zobrazení nově vygenerovaných faktur v přehledu faktur stiskněte tlačítko  pro znovunačtení dat nebo klávesu F5. Pro hromadný tisk nebo hromadné odeslání vygenerovaných faktur e-mailem vyberte v nástrojové liště  – Tisk faktury a zvolte Tisk (hromadný) nebo E-mail (hromadný). Podrobnější nápovědu naleznete v modulu Faktury vydané stiskem klávesy F1, případně neváhejte využít naši zákaznickou podporu (hot-line).

Náš tip:

Pokud napíšete do Textu před položkami u původní faktury Fakturujeme Vám za měsíc <<cmonth(duzp)>>, zobrazí se při tisku nově generovaných faktur měsíc dle konkrétního data UZP faktury. Například na faktuře s dubnovým datem UZP bude při tisku uvedeno Fakturujeme Vám za měsíc duben. Pokud chcete mít na faktuře uveden také rok, použijete výraz <<cmonth(duzp)>> <<transform(year(duzp))>>. Analogicky lze použít výrazy nejen pro měsíční fakturaci, ale také pro čtvrtletní, pololetní a roční:

měsíční faktury: <<cmonth(duzp)>>
čtvrtletní faktury: <<transform(quarter(duzp))>>.čtvrtletí
pololetní faktury: <<transform(iif(month(duzp)>6,2,1))>>.pololetí
roční faktury: <<transform(year(duzp))>>

Pokud máte k hromadné fakturaci nějaké dotazy, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu (hot-line).


Zákaznická podpora (hot-line):      549 437 279      hotline@keloc-software.cz
KELOC CS, s.r.o., Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno, telefon: 549 437 271
email: obchod@keloc-software.cz, web: www.keloc-software.cz
Fiza   Microsoft