Menu

Cena a objednávka KelMINI

Kalkulace vychází ze zvolených modulů a vyjadřuje měsíční cenu bez DPH, která bude fakturována 1x ročně (jako 12-ti násobek měsíční ceny). Cena vyjadřuje platbu bez DPH a zahrnuje právo k užívání programu v dané konfiguraci, bezplatné aktualizace programuuživatelskou podporu (hot-line). Omezení počtu dokladů u jednotlivých modulů se vztahuje vždy k jednomu účetnímu období, není-li uvedeno jinak. Program je určen k provozování na jednom počítači (jednouživatelská licence).

JAK VYPLNIT CENÍK?

Vyberte si moduly, které potřebujete pro svoji práci.

VÝHODY POŘÍZENÍ LICENCE FORMOU ROČNÍCH PLATEB:

Po celou dobu poskytování licence garantujeme soulad s aktuálně platnou legislativou. Pokud budete v budoucnu potřebovat zpracovávat více dokladů nebo současnou práci více uživatelů, můžete plynule přejít na systém KelEXPRESS. Software i data jsou umístěna na Vašem serveru, nejedná se tedy o cloudové řešení. Po ukončení poskytování licence máte svá data i nadále k dispozici v režimu náhledu do jednotlivých modulů, kontrolu dokladů nebo tvorbu tiskových sestav.

Fiza   Microsoft