Menu

Bezplatná instalace KelEXPRES a KelSQL

22. 4. 2013

Pro bezproblémový provoz systémů postavených na technologii klient-server (tedy KelEXPRESS a KelSQL) doporučujeme provedení jejich instalace vyškoleným technikem. Za splnění všech níže uvedených podmínek poskytujeme první instalaci systému na server zdarma. Tato bezplatná instalace zahrnuje konkrétní sérii úkonů a provádíme ji formou vzdálené správy.

Obecné podmínky bezplatné instalace

Požadavky na server určený k instalaci produktů KelEXPRESS a KelSQL

Server určený k instalaci produktů KelEXPRESS / KelSQL musí splňovat následující podmínky:

V případě přechodu z file-serverových verzí programů (tedy řady KelWIN) je nezbytnou podmínkou také provedení údržby dat účetní jednotky, a to v aktuální verzi programu.

Podmínky vzdálené instalace

Při vzdálené instalaci na server musí být dále splněny také tyto podmínky:

Rozsah bezplatné instalace

Kdy nelze provést bezplatnou instalaci a co do ní nepatří?

Bezplatnou instalaci nelze provést, pokud nejsou splněny podmínky bezplatné instalace, pokud prostředí pro instalaci vyžaduje úpravy nebo potřebujete provést další servisní úkony nad rámec bezplatné instalace. Mezi okolnosti vylučující bezplatnou instalaci patří například:

Pokud nebudou splněny požadavky na bezplatnou instalaci, nebo jsou-li požadovány servisní práce nad rámec bezplatné instalace (např. individuální nastavení programu), budou tyto servisní práce a případné cestovní náklady účtovány podle našeho aktuálního ceníku služeb.

 

Dokument s podmínkami bezplatné instalace si můžete stáhnout zde.

Fiza   Microsoft