Menu

Nové moduly Reklamace a Půjčovna

15. 6. 2021

V Centrálním modulu jsou k dispozici nové moduly:

Reklamace (Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku) a

Půjčovna (Evidence půjčených skladových položek),

které jsme vyčlenili z modulu Objednávky a servis. V modulu Objednávky a servis se již tyto moduly a s nimi související volby nenachází. Uživatelům, kteří tyto moduly používají, přidejte Přístup v Centrální správě – Přístupová práva – Přístup k modulům.

Fiza   Microsoft