Menu

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Půjčovna slouží k evidenci půjčených skladových položek a umožňuje:

 • rezervovat skladovou položku na určitý termín
 • vygenerovat doklad o zaplacení zálohy / jistiny / kauce do kasy nebo pokladny na jedno tlačítko
 • generovat skladové doklady (převodky mezi skladem půjčovny a pomocným skladem půjčeného) – přehled o tom, kdo má co půjčeno a na jak dlouho
 • ukončit doklad o pronájmu vygenerováním faktury nebo paragonu na jedno tlačítko, vygenerovaný doklad lze upravit, přidat položky…
 • účtovat pronájem po celých dnech / půl dnech / hodinách
 • vracet zapůjčené věci po jednotlivých položkách
 • hromadně generovat měsíční fakturace při dlouhodobém pronájmu
 • při zapůjčení určitého nářadí se nabízí doporučené příslušenství, které lze zapůjčit k danému nářadí (např. vrtáky, kotouče …)
 • ke každému zákazníkovi lze definovat individuální ceník nebo se použije standardní cenotvorba půjčovného a ceník záloh / kaucí
 • výpočet cen může být závislý na počtu dní nebo se účtuje jako jednorázový poplatek
 • nastavení cen dle délky pronájmu (od 1.-3. dne určitá cena, od 4. dne jiná cena …), fakturace dle počtu dní celkem nebo dle jednotlivých pásem
 • individuálně nastavit, zda se u daného zákazníka mají účtovat soboty, neděle a svátky či zda je vyžadována kauce na půjčené položky
 • nastavení parametrů dle uživatelů – každá pobočka může mít svoji řadu dokladů o pronájmu, kas a faktur
 • spočítat dny pronájmu, které lze přepsat dle potřeby
 • definovat speciální parametry, které chcete sledovat u daného nářadí (např. opotřebení kotouče, motohodiny stroje…)
 • půjčit skupinu složenou z různých komponent (např. lešení) s rozpadem / bez rozpadu
 • vytvářet statistiky zapůjčených položek (jak často se půjčuje které nářadí, předpokládané tržby …)
 • evidenci výrobních čísel u zapůjčených položek

 

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft