Menu

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Půjčovna je částí modulu Objednávky a servis. Slouží k evidenci půjčených skladových položek a umožňuje:

  • plánovat půjčení,
  • vygenerovat doklad o zaplacení zálohy,
  • vygenerovat skladové doklady – převodky mezi skladem půjčovny a pomocným skladem půjčeného.
  • Doklad o půjčení lze při vyúčtování vložit do faktury nebo paragonu.

Pro půjčovnu lze nadefinovat speciální ceník půjčovného a ceník záloh/kaucí.

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft