Menu

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur

 • evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, možnost snadných oprav včetně výdeje z prázdného skladu, možnost průměrovat každý sklad či skladový okruh samostatně
 • číselník zboží (materiálu) s možností členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní
 • další členění dle pěti různých číselníků sortimentu
 • inventura po skladech, po oddílech, po regálech
 • inventurní soupisy včetně podpory čteček či tisku čárových kódů – celková, dle sortimentů, částečná, dle výrobních čísel/šarží
 • podklady pro INTRASTAT, komunikace s aplikací IDES i IntrastatOnLine
 • možnost uložit název zboží vedle češtiny, německy, anglicky a dalších jazycích
 • automatické rozpouštění dodatečných nákladů (doprava, clo…)
 • zadávání nákupů ze zahraničí v cizí měně (automatický přepočet kurzem), duální přepočet do druhé měny
 • automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek/nabídek/poptávek
 • prodej ze skladů přímo z modulu Faktury vydané či Kasy
 • číselník dodavatelů – odběratelů, skladů, středisek, zakázek, akcí, typů zaúčtování, služeb…
 • prodejní ceník – podpora dealerských/smluvních cen i množstevních slev vyjádřených jak procentem, tak přímo zadanou cenou, možnost sortimentních slev dle odběratelů
 • nastavení účtů pro zaúčtování příjmových a výdejových dokladů, dokladů přecenění a převodek
 • okamžitý přehled o stavu zboží (materiálu) na vybraném skladě, na všech skladech celkem, výpis posledních dodavatelů (nákupních cen), odběratelů, objednávek
 • přehledy o kritických stavech udávajících hodnoty jednotlivých materiálů pod hranicí minima, nad hranicí maxima, termíny pro objednání, záporné stavy a položky bez pohybu
 • tvorba ceníků v domácí či cizí měně, možnost hromadných úprav cen i dle sortimentů včetně exportu a importu z/do Excelu
 • systém prodeje z konsignačních skladů, komisní prodej, možnost hromadného převodu skladových položek či jen porovnání stavů na jednotlivých skladech
 • tiskové sestavy: tisk jednotlivých dokladů, skladové karty, inventurního seznamu, ceníku, porovnání prodejů s loňským rokem…
 • možnost filtrovat všechny tiskové sestavy dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • ocenění skladů dle období, orientační zisky dle skladových karet, dodacích listů, odběratelů
 • zásobování – tisk příjmů a výdejů
 • možnost tisku čárových kódů/štítků pomocí standardních nebo specializovaných tiskáren
 • načítání položek pomocí čteček do skladových dokladů, podpora i čárových kódů u balení, načtení čárových kódů s váženým zbožím, export ceníků do externích vah
 • evidence a tvorba podkladů recyklací pro fy. EkoBat, EkoLamp, EkoWin, produkce obalů…
 • podklady pro hlášení o produkci a způsobech nakládání s odpady ISPOP
 • podpora elektronických příloh u skladových karet, např. obrázek, excelový sešit atd., včetně možnosti tisku či zaslání příloh mailem, možnost sdílet jednu přílohu ve více kartách
 • evidence výrobních čísel / šarží / atributů / velikostí
 • tvorba makrokaret / skladových skupin, např. PC komplet s možností rozpadu do n-úrovně včetně možnosti objednání podpoložek pod zadaným stavem
 • přidávání nových skladových karet z Excelu, možnost hromadných úprav skladových karet v Excelu a zpětného načtení (např. poplatků, technických parametrů skladové karty, obalů, kódů dodavatelů, umístění …)
 • možnost definice parametrů skladové karty, např. spotřeba/příkon [W], barva, velikost, rychlost atd.
 • evidence množství v hlavní a vedlejší měrné jednotce (např. pro zlatnictví, strojírenský průmysl nebo zemědělství)
 • zaznamenání nákupních cen či ceníků od různých dodavatelů
 • pro analýzu pohybů skladových karet lze využít několik set sestav včetně grafů a kontingenčních tabulek, ve kterých můžete porovnat prodeje / nákupy i několik roků zpětně, třídit sestavy dle sortimentů, obchodních zástupců, středisek / poboček / skladů a dalších parametrů, výpočet obrátkovosti zboží. Veškeré sestavy lze posílat do excelu pro další zpracování
 • nastavení plánů prodejů
 • možnost vygenerovat výdejku materiálu dle rozpadu skupiny na jedno tlačítko

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft