Menu

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

 • evidence skladových zásob metodou aritmetického průměrování jednou měsíčně, případně denně, možnost snadných oprav včetně výdeje z prázdného skladu
 • číselník zboží (materiálu) s možností členění na materiál, polotovary, vlastní výrobu, zboží a ostatní
 • další členění dle číselníku sortimentu
 • inventura po skladech, po oddílech, po regálech
 • inventurní soupisy včetně podpory čteček či tisku čárových kódů
 • podklady pro INTRASTAT, komunikace s aplikací IDES i IntrastatOnLine
 • možnost uložit název zboží vedle češtiny i německy a anglicky
 • automatické rozpouštění dodatečných nákladů (doprava, clo…)
 • zadávání nákupů ze zahraničí v cizí měně (automatický přepočet kurzem)
 • automatická generace dodavatelských objednávek, archivace původních objednávek
 • prodej ze skladu přímo z modulu Faktury vydané, případně Kasa
 • číselník dodavatelů – odběratelů, skladů, středisek, zakázek, akcí, typů zaúčtování, služeb…
 • prodejní ceník – podpora dealerských cen i množstevních slev vyjádřených jak procentem, tak přímo zadanou cenou, možnost sortimentních slev dle odběratelů
 • nastavení účtů pro zaúčtování příjmových a výdejových dokladů, dokladů přecenění a převodek
 • okamžitý přehled o stavu zboží (materiálu) na vybraném skladě, na všech skladech celkem, výpis posledních dodavatelů, odběratelů, objednávek
 • přehledy o kritických stavech udávajících hodnoty jednotlivých materiálů pod hranicí minima, nad hranicí maxima, termíny pro objednání, záporné stavy a položky bez pohybu
 • propracovaná tvorba ceníků, možnost hromadných úprav cen i dle sortimentů včetně exportu a importu z/do Excelu
 • systém prodeje z konsignačních skladů, komisní prodej
 • tiskové sestavy: tisk jednotlivých dokladů, skladové karty, inventurního seznamu, ceníku, porovnání prodejů s loňským rokem…
 • možnost filtrovat všechny tiskové sestavy dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • ocenění skladů dle období, orientační zisky dle skladových karet, dodacích listů, odběratelů
 • zásobování – tisk příjmů a výdejů
 • možnost tisku čárových kódů/štítků na laserových/klasických nebo specializovaných tiskárnách
 • načítání položek pomocí čteček, např. off-line, rádiové či z Excelu do skladových dokladů, podpora i čárových kódů u balení
 • evidence a tvorba podkladů recyklací pro fy. EkoBat, EkoLamp, produkce obalů…
 • podpora elektronických příloh u skladových karet, např. obrázek, excelový sešit atd., včetně možnosti tisku
 • evidence výrobních čísel
 • tvorba makrokaret/skladových skupin, např. PC komplet s možností rozpadu do n-úrovně včetně možnosti objednání podpoložek pod zadaným stavem
 • přidávání nových skladových karet z Excelu, možnost hromadných úprav skladových karet v Excelu a zpětného načtení
 • možnost definice parametrů skladové karty, např. spotřeba/příkon [W], barva, velikost, rychlost atd., lze exportovat do Excelu a zpět
 • podpora zadávání dvojitých množství, např. pro zlatnictví, masný průmysl nebo zemědělství
 • zaznamenání nákupních cen či ceníků od různých dodavatelů

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft