Menu

Manažer

Manažer

Účetní a fakturační informace v grafické podobě.

Modul Manažer pro ekonomický software KelSQL slouží pro managery a ředitele společnosti. Slouží k reportování a vytváření sestav takřka jakýmkoliv průřezem ekonomikou firmy.

  • účetní informace – přehled nákladů, výnosů a hospodářského výsledku za aktuální den, týden, měsíc a rok, možnost určit seznam účtů, které představují pohledávky nebo závazky
  • fakturační informace – informace o pohledávkách, závazcích a saldu získané z modulu Faktury přijaté a Faktury vydané, které jsou utříděny dle data splatnosti
  • informace o toku peněz – zobrazení stavu a toku peněz ve firmě, možnost sestavení plánovaného pohybu peněz, který se promítne do informací o toku peněz
  • finanční a ekonomické ukazatele, výsledky hospodaření, cashflow

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft