Menu

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Modul Docházka slouží převážně k načítání dat z externích docházkových systémů (např. ANeT, Duha, RON). Načtená data lze dále zpracovávat a připravit pro export do modulu Mzdy. Modul umožňuje:

  • Definovat zaměstnancům různé typy docházky, ve kterých je možné určit pracovní dobu, minuty před začátkem a koncem pracovní doby, minuty pro zápočet do pracovní doby, určit délku přestávky a stanovit, po kolika hodinách vzniká nárok na přestávku, definovat saldo odpracované doby a přesčasy.
  • Provádět úpravy příchodů/odchodů, stanovit typy nepřítomností, rozdělit odpracovanou dobu na střediska, akce nebo zakázky aj.
  • Naplánovat počty hodin odpracovaných na střediska, akce nebo zakázky a plánované údaje srovnávat se skutečností.
  • Načítat data z osobní evidence.
  • Generovat podklady pro modul Mzdy.

Modul Docházka umožňuje také ruční zpracování docházky: evidenci příchodů a odchodů, celkového času dle definovaného typu docházky, evidenci přestávek, odpracovaných hodin a přesčasů.

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft