Menu

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Modul Docházka slouží převážně k načítání dat z externích docházkových systémů (např. ANeT, Duha, RON). Načtená data lze dále zpracovávat a připravit pro export do modulu Mzdy. Modul umožňuje:

  • Definovat zaměstnancům různé typy docházky, ve kterých je možné určit pracovní dobu, minuty před začátkem a koncem pracovní doby, minuty pro zápočet do pracovní doby, určit délku přestávky a stanovit, po kolika hodinách vzniká nárok na přestávku, definovat saldo odpracované doby a přesčasy.
  • Provádět úpravy příchodů/odchodů, stanovit typy nepřítomností, rozdělit odpracovanou dobu na střediska, akce nebo zakázky aj.
  • Naplánovat počty hodin odpracovaných na střediska, akce nebo zakázky a plánované údaje srovnávat se skutečností.
  • Načítat data z osobní evidence.
  • Generovat podklady pro modul Mzdy.

Modul Docházka umožňuje také ruční zpracování docházky: evidenci příchodů a odchodů, celkového času dle definovaného typu docházky, evidenci přestávek, odpracovaných hodin a přesčasů.

Moduly účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence

Účetnictví / Daňová evidence

Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.

Více >

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

Více >

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

Více >

Pokladna

Pokladna

Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

Více >

Banka

Banka

Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení elektronických výpisů z banky.

Více >

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

Více >

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Více >

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

Více >

Objednávky a zakázky

Objednávky a zakázky

Evidence přijatých a vystavených objednávek

Více >

Cesty

Cesty

Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM a jiných evidencí.

Více >

CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky

Více >

Kasa

Kasa

Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.

Více >

Servis

Servis

Reklamační servis a autoservis

Více >

Reklamace a opravy

Reklamace a opravy

Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.

Více >

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Více >

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Více >

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Více >

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

Více >

Hotel

Hotel

Kompletní rezervační hotelový systém.

Více >

Restaurace

Restaurace

Kompletní program pro restaurace.

Více >

Manažer

Manažer

Účetní a fakturační informace v grafické podobě.

Více >

Fiza   Microsoft