Menu

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Modul slouží pro zpracování objednávek na dopravu zajišťovanou buď vlastními zdroji, nebo externě. Součástí modulu je i plánování rozvážek včetně rozvážkových tras.

 • Možnost definovat si trasy s dodacími místy. Trasy lze definovat i ve variantách (pondělí .. neděle, svátky).
 • Možnost přeplánovat trasy/nadefinovat si speciální rozvážky platné jen jeden den (např. z důvodu Vánoc nebo Velikonoc, kdy bývají speciální rozvozy).
 • Trasy lze zobrazit na mapě (google maps) s výpočtem km
 • Možnost zadat poznámku u dodacího místa (např. musí se vyložit před 6h).
 • Pro stálého odběratele lze nadefinovat trvalou objednávku na rozvoz (např. každou středu dovezte tyto výrobky/zboží). Program podporuje i slučování/nahrazení  trvalých objednávek s aktuální objednávkou na daný den.
 • Objednávky lze načítat automaticky i od obchodních řetězců pomocí formátu EDI v české i zahraniční měně.
 • Rozvážek lze definovat více na jeden den.
 • Plné propojení na vaše ceníky (podporujeme akční ceníky v různých měnách, dealerské, množstevní slevy…). Před samotnou rozvážkou se kontroluje cena položek rozvážek. V případě potřeby se rozvážky přecení dle aktuálních ceníků a odběratelů podle termínu dodání.
 • Po zadání položek se automaticky navrhne počet palet a přepravek pro danou objednávku (návrh je možné ručně změnit).
 • Lze evidovat palety (příjem/výdej dle dodacího místa), možnost různě oceňovat palety a obaly dle odběratele.
 • Podpora tisku SSCC štítků na palety s exspiracemi výrobků, tisk štítků na palety …
 • U objednávky lze evidovat stavy např. zadáno, rozvoz, kontrola, fakturace apod.
 • Po návratu řidiče s potvrzenými dodacími listy lze objednávku upravit dle skutečně dodaného zboží, zaevidovat počet palet vydaných a přijatých od odběratele.
 • U odběratelů lze určit interval fakturace (od hotovosti/ihned po fakturaci po týdnech/měsících/dekádně na centrálu či dodací místo). Dle objednávek se při rozvozu generují automaticky výdejky ve skladu dle objednávky, po kontrole se generují automaticky faktury vydané. Fakturace podporuje i slučování objednávek/položek více objednávek v rámci faktury. Faktury lze odesílat ve formátu EDI/PDF s elektronickým podpisem nebo klasicky poštou.
 • Podpora hromadného tisku dodacích listů dle tras, plachty řidiče, sumarizace produkce, množství výrobků a v jakém balení.
 • Mnoho podpůrných sestav pro vyhodnocení odběrů, evidenci palet.
 • Možnost načtení dat z externího programu Lupus.
 • Možnost výměny řidiče či auta uprostřed cesty.
 • Evidence pneumatik obutých na vozidlech (včetně rezervních).
 • Tisková sestava podkladu výkonů řidičů pro mzdy.
 • Více nakládek a vykládek v průběhu jedné zakázky.

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft