Menu

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Modul slouží pro zpracování objednávek na dopravu zajišťovanou buď vlastními zdroji, nebo externě. Součástí modulu je i plánování rozvážek včetně rozvážkových tras.

 • Možnost definovat si trasy s dodacími místy. Trasy lze definovat i ve variantách (pondělí .. neděle, svátky).
 • Možnost přeplánovat trasy/nadefinovat si speciální rozvážky platné jen jeden den (např. z důvodu Vánoc nebo Velikonoc, kdy bývají speciální rozvozy).
 • Trasy lze zobrazit na mapě (google maps) s výpočtem km
 • Možnost zadat poznámku u dodacího místa (např. musí se vyložit před 6h).
 • Pro stálého odběratele lze nadefinovat trvalou objednávku na rozvoz (např. každou středu dovezte tyto výrobky/zboží). Program podporuje i slučování/nahrazení  trvalých objednávek s aktuální objednávkou na daný den.
 • Objednávky lze načítat automaticky i od obchodních řetězců pomocí formátu EDI v české i zahraniční měně.
 • Rozvážek lze definovat více na jeden den.
 • Plné propojení na vaše ceníky (podporujeme akční ceníky v různých měnách, dealerské, množstevní slevy…). Před samotnou rozvážkou se kontroluje cena položek rozvážek. V případě potřeby se rozvážky přecení dle aktuálních ceníků a odběratelů podle termínu dodání.
 • Po zadání položek se automaticky navrhne počet palet a přepravek pro danou objednávku (návrh je možné ručně změnit).
 • Lze evidovat palety (příjem/výdej dle dodacího místa), možnost různě oceňovat palety a obaly dle odběratele.
 • Podpora tisku SSCC štítků na palety s exspiracemi výrobků, tisk štítků na palety …
 • U objednávky lze evidovat stavy např. zadáno, rozvoz, kontrola, fakturace apod.
 • Po návratu řidiče s potvrzenými dodacími listy lze objednávku upravit dle skutečně dodaného zboží, zaevidovat počet palet vydaných a přijatých od odběratele.
 • U odběratelů lze určit interval fakturace (od hotovosti/ihned po fakturaci po týdnech/měsících/dekádně na centrálu či dodací místo). Dle objednávek se při rozvozu generují automaticky výdejky ve skladu dle objednávky, po kontrole se generují automaticky faktury vydané. Fakturace podporuje i slučování objednávek/položek více objednávek v rámci faktury. Faktury lze odesílat ve formátu EDI/PDF s elektronickým podpisem nebo klasicky poštou.
 • Podpora hromadného tisku dodacích listů dle tras, plachty řidiče, sumarizace produkce, množství výrobků a v jakém balení.
 • Mnoho podpůrných sestav pro vyhodnocení odběrů, evidenci palet.
 • Možnost načtení dat z externího programu Lupus.
 • Možnost výměny řidiče či auta uprostřed cesty.
 • Evidence pneumatik obutých na vozidlech (včetně rezervních).
 • Tisková sestava podkladu výkonů řidičů pro mzdy.
 • Více nakládek a vykládek v průběhu jedné zakázky.

Moduly účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence

Účetnictví / Daňová evidence

Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.

Více >

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

Více >

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

Více >

Pokladna

Pokladna

Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

Více >

Banka

Banka

Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení elektronických výpisů z banky.

Více >

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

Více >

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Více >

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

Více >

Objednávky a zakázky

Objednávky a zakázky

Evidence přijatých a vystavených objednávek

Více >

Cesty

Cesty

Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM a jiných evidencí.

Více >

CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky

Více >

Kasa

Kasa

Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.

Více >

Servis

Servis

Reklamační servis a autoservis

Více >

Reklamace a opravy

Reklamace a opravy

Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.

Více >

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Více >

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Více >

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Více >

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

Více >

Hotel

Hotel

Kompletní rezervační hotelový systém.

Více >

Restaurace

Restaurace

Kompletní program pro restaurace.

Více >

Manažer

Manažer

Účetní a fakturační informace v grafické podobě.

Více >

Fiza   Microsoft