Menu

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

 • evidence přijatých faktur s automatickým zaúčtováním a zaevidováním daňového dokladu
 • běžné tuzemské faktury, finanční zálohy, zahraniční běžné i zálohové, tuzemské ve valutách, JSD…
 • rozúčtování na evidenční účty v cizí měně
 • evidence loňských a předlimitních faktur
 • opravy a storno faktur s vytvořením účetního dokladu
 • možnost vkládání více účetních dokladů k jedné faktuře
 • evidence dobropisů
 • evidence zádržného (pozastávek)
 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace a daňového dokladu k platbě
 • možnost blokace úhrady faktury
 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu…)
 • společný číselník dodavatelů s možností vazby na odběratele pro všechny moduly
 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce
 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur
 • automatické vytváření účetních dokladů a jejich přenos do účetnictví
 • automatická tvorba dodacích listů z faktury
 • tisk košilky
 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled věřitelů, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav závazků ke dni
 • široký výběr tiskových sestav dle různých kritérií
 • všechny tiskové sestavy lze filtrovat dle různých parametrů a tím získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • propojení z modulu pokladna při hotovostní platbě
 • propojení z modulu banka při likvidaci bankovních výpisů
 • export a import údajů při externím zpracování faktur přijatých
 • evidence leasingů
 • možnost elektronického podepisování faktur, uvolněných k úhradě či zaúčtování
 • u faktury může být elektronická kopie originálního dokladu, např. v PDF, kdykoliv k nahlédnutí

Moduly účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence

Účetnictví / Daňová evidence

Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.

Více >

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

Více >

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

Více >

Pokladna

Pokladna

Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

Více >

Banka

Banka

Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení elektronických výpisů z banky.

Více >

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

Více >

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Více >

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

Více >

Objednávky a zakázky

Objednávky a zakázky

Evidence přijatých a vystavených objednávek

Více >

Cesty

Cesty

Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM a jiných evidencí.

Více >

CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky

Více >

Kasa

Kasa

Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.

Více >

Servis

Servis

Reklamační servis a autoservis

Více >

Reklamace a opravy

Reklamace a opravy

Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.

Více >

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Více >

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Více >

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Více >

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

Více >

Hotel

Hotel

Kompletní rezervační hotelový systém.

Více >

Restaurace

Restaurace

Kompletní program pro restaurace.

Více >

Manažer

Manažer

Účetní a fakturační informace v grafické podobě.

Více >

Fiza   Microsoft