Menu

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů

 • evidence přijatých faktur s automatickým zaúčtováním a zaevidováním daňového dokladu
 • běžné tuzemské faktury, finanční zálohy, zahraniční běžné i zálohové, tuzemské ve valutách, JSD…
 • rozúčtování na evidenční účty v cizí měně
 • evidence loňských a předlimitních faktur
 • opravy a storno faktur s vytvořením účetního dokladu
 • možnost vkládání více účetních dokladů k jedné faktuře
 • evidence dobropisů
 • evidence zádržného (pozastávek)
 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace a daňového dokladu k platbě
 • možnost blokace úhrady faktury
 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu…)
 • společný číselník dodavatelů s možností vazby na odběratele pro všechny moduly
 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce
 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur
 • automatické vytváření účetních dokladů a jejich přenos do účetnictví
 • automatická tvorba dodacích listů z faktury
 • tisk košilky
 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled věřitelů, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav závazků ke dni
 • široký výběr tiskových sestav dle různých kritérií
 • všechny tiskové sestavy lze filtrovat dle různých parametrů a tím získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • propojení z modulu pokladna při hotovostní platbě
 • propojení z modulu banka při likvidaci bankovních výpisů
 • export a import údajů při externím zpracování faktur přijatých
 • evidence leasingů
 • možnost elektronického podepisování faktur, uvolněných k úhradě či zaúčtování
 • u faktury může být elektronická kopie originálního dokladu, např. v PDF, kdykoliv k nahlédnutí
 • generování opakujících se faktur
 • splátkový kalendář
 • hromadný export faktur do PDF souboru/ů
 • kontrola faktur, zda mají správně spárované příjemky nebo cenové úpravy a jsou zaúčtované na shodné účty
 • podpora ISDOC a dalších formátů

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft