Menu

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

 • kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy
 • smluvní, hodinové, časové, tarifní mzdy
 • harmonogramy práce pro libovolné rozložení pracovní doby
 • průběžný výpočet mzdy během zadávání podkladů
 • neomezený počet vlastních uživatelských složek mezd – příplatků, příjmů a srážek trvalého i jednorázového charakteru
 • výpočet exekucí (srážek při výkonu rozhodnutí) i při různých nezabavitelných částkách, protokol výpočtu, exekuce přikázáním jiné peněžní pohledávky ve výši daňového bonusu, sdělení ke srážkám ze mzdy, vystavení příkazu k úhradě k deponovaným srážkám, insolvence
 • penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění
 • zpracování trvalých i mimořádných záloh na mzdu
 • evidence zdravotního volna a volných dnů (sick days a free days)
 • evidence školení, započitatelné praxe, lékařských prohlídek zaměstnanců, rizikových faktorů a rizik ohrožení zdraví, osobních dokladů, vzdělání aj.
 • tisk dokumentů – smlouvy, žádosti o lékařskou prohlídku, mzdové a platové výměry apod.
 • automatické účtování mezd dle vlastního nastavení (využití modulu Účetnictví zdarma)
 • rozúčtování mzdových nákladů na střediska, akce a zakázky
 • automatické zdanění u hlavního nebo Vámi vybraného pracovního poměru
 • roční zúčtování daně, generování doplatku z ročního zúčtování daně
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou, tisk a elektronické podání vč. všech příloh
 • tisk výplatních pásek do diskrétních obálek, odesílání zaheslovaných výplatních pásek na soukromý e-mail zaměstnanců
 • Welltec System technologie – tisk výplatních pásek na tiskárnách, které je i skládají a zalepují
 • potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), potvrzení pro účely podpory v nezaměstnanosti, potvrzení pro účely výživného
 • evidence nepeněžních plnění
 • automatické vyhledání zaměstnanců v insolvenčním rejstříku
 • výpočet povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, Jmenný seznam OZP, přepočtené stavy, Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání OZP
 • tisk a elektronické podání přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • tisk a elektronické podání ELDP, ONZ, příloh k žádosti o dávku
 • tisk a elektronické podání hromadného oznámení zaměstnavatele pro ZP
 • hromadný tisk měsíčních sestav
 • evidence úrazů
 • zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti v elektronické formě
 • evidence elektronických příloh
 • elektronické zasílání příkazů k úhradě (s využitím modulu Banka zdarma)
 • hromadné zadávání příjmů, srážek a nepřítomností tabulkovou formou
 • možnost nastavení přístupových práv uživatelů k jednotlivým funkcím modulu
 • podklady pro Informační systém o průměrném výdělku (ISPV Trexima, ISP)
 • možnost implementace nových funkcí nebo sestav dle požadavků zákazníka
 • široké spektrum přehledů s možností libovolné filtrace dat a jejich exportu do programů MS Excel, MS Word, Acrobat Reader a dalších
 • napojení na elektronické docházkové systémy ANeT, RON, ID-Karta, PowerKey, SYSDO, Kompas a jiné

Pro školy a školská zařízení možnost rozšíření o:

 • vytvoření a elektronické podání Čtvrtletního výkazu o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT (P 1-04)
 • vytvoření a elektronické podání Výkazu o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. (P 1c – 01)
 • evidence volných dnů – samostudium
 • tvorba fondu FKSP

Pro agentury práce možnost rozšíření o:

 • seznam uživatelů a evidence pracovních míst
 • dočasné přidělení zaměstnanců k výkonu práce
 • tisk Písemného pokynu, Popisu pracovního místa, Pracovní smlouvy / DPČ, Ukončení písemného pokynu / pracovní smlouvy / DPČ, Informace o nástupu / ukončení zaměstnání / vyslání na ÚP

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft