Menu

Pokladna

Pokladna

Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

 • vedení libovolného počtu pokladen korunových i valutových
 • evidence a tisk příjmových a výdajových pokladních dokladů
 • možnost pokladní doklad ihned nebo dodatečně zaúčtovat, opravit a vytisknout
 • snadná práce přímo s pokladním deníkem (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu…)
 • přímé proplacení nejen jednotlivých faktur, ale i možnost proplatit kumulovanou platbou více faktur
 • pokladní deník, pokladní kniha
 • tisk pokladních dokladů, tisk košilek v některé z dodaných grafických podob, nebo vlastním formulářem
 • možnost použití číselníku standardních předkontací pro rychlé vkládání dokladů včetně správného automatického zaúčtování
 • valutová pokladna, rozúčtování dokladů dle aktuálního kurzu
 • hromadný tisk pokladních dokladů dle libovolných filtrů
 • evidence vrácení DPH zahraničním zákazníkům
 • tranzit pokladních dokladů při externím zpracování pokladny
 • práce s číselníky, které jsou společné pro všechny moduly
 • EET (Elektronická Evidence Tržeb)

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft