Menu

Banka

Banka

Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení elektronických výpisů z banky.

 • vedení libovolného počtu bankovních účtů korunových i devizových
 • načtení výpisů z banky (ABO), případná editace těchto bankovních dokladů
 • ruční zadávání bankovních výpisů
 • automatické i ruční spárování bankovních dokladů s fakturami přijatými a vydanými
 • automatické i ruční doúčtování nespárovaných položek (úroků, poplatků, výběrů…)
 • možnost proplacení více faktur kumulovanou platbou
 • okamžitý přehled o stavech na účtech
 • tisk bankovní knihy, výpisů z účtu, košilek
 • možnost filtrace tiskových sestav dle různých parametrů, jíž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • vystavení a tisk návrhů zápočtů, zaúčtování
 • proplácení faktur zápočty, případně jinými způsoby
 • vystavování příkazů k úhradě na faktury přijaté, faktury vydané – dobropisy a ostatní platby
 • plánované příkazy k úhradě
 • evidence a editace vystavených příkazů k úhradě (možnost opakovaného odeslání do banky)
 • odeslání příkazů k úhradě do banky, tisk příkazů k úhradě
 • společné číselníky pro všechny moduly

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft