Menu

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur

 • vystavení a tisk tuzemských i zahraničních faktur, běžných, proformafaktur i finančních záloh.
 • možnost vlastního formuláře faktury, plně grafický tisk včetně možnosti využít barev a vlastního loga
 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace, podpora daňových dokladů k platbě
 • vystavení a tisk opravných daňových dokladů (dobropisů) včetně data potvrzení
 • storno faktury, zaúčtování stornodokladu
 • evidence loňských a předlimitních faktur
 • evidence zádržného (pozastávek)
 • automatická evidence daňových dokladů
 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu…)
 • společný číselník odběratelů s možností vazby na dodavatele pro všechny moduly včetně evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů…)
 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce
 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur
 • vytváření šablon pro rychlou fakturaci stiskem jednoho tlačítka
 • propojení z pokladny při hotovostních platbách faktur
 • propojení modulu banky na fakturaci při likvidaci bankovních výpisů
 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled dlužníků, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav pohledávek a plateb k určitému dni
 • všechny tiskové sestavy je možno filtrovat dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • data připravená pro tisk lze exportovat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML a celé řady dalších, běžně užívaných v prostředí Windows
 • vystavení upomínek automaticky i výběrem
 • vystavení penalizačních faktur
 • vystavení proformafaktur, jejich proplacení a následná aktualizace
 • automatický přenos dokladů do účetnictví
 • automatická tvorba skladových dokladů z faktury
 • export a import údajů při externím vystavování faktur vydaných
 • automatické přeúčtování podle nového nastavení předkontací
 • tisk košilky
 • stahování aktuálních kurzů z internetu
 • hromadný export faktur do PDF souboru/ů
 • hromadné zasílání faktur
 • kontrola faktur na výdejky
 • podpora ISDOC, EDI a dalších formátů
 • evidence vodného a stočného pro menší obce

 

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft