Menu

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

 • vystavení a tisk tuzemských i zahraničních faktur, běžných, proformafaktur i finančních záloh.
 • možnost vlastního formuláře faktury, plně grafický tisk včetně možnosti využít barev a vlastního loga
 • aktualizace finančních záloh včetně částečné aktualizace, podpora daňových dokladů k platbě
 • vystavení a tisk opravných daňových dokladů (dobropisů) včetně data potvrzení
 • storno faktury, zaúčtování stornodokladu
 • evidence loňských a předlimitních faktur
 • evidence zádržného (pozastávek)
 • automatická evidence daňových dokladů
 • snadná práce přímo s knihou faktur (řazení, filtrování, vyhledání, opis vybraných dat na tiskárnu…)
 • společný číselník odběratelů s možností vazby na dodavatele pro všechny moduly včetně evidence událostí (jednání, telefonátů, úkolů…)
 • možnost členění na fakturační řady, typy, střediska, zakázky a akce
 • nastavení předkontací pro jednotlivé typy faktur
 • vytváření šablon pro rychlou fakturaci stiskem jednoho tlačítka
 • propojení z pokladny při hotovostních platbách faktur
 • propojení modulu banky na fakturaci při likvidaci bankovních výpisů
 • tiskové sestavy: výpis faktur, výpis podle středisek, akcí, zakázek, přehled dlužníků, výpis podle účtů, výpis plateb, faktury s prošlou splatností, zahraniční faktury, hromadný tisk, stav pohledávek a plateb k určitému dni
 • všechny tiskové sestavy je možno filtrovat dle různých parametrů, čímž lze získat nejrozmanitější přehledy dle individuálních potřeb uživatele
 • data připravená pro tisk lze exportovat do programů EXCEL, Microsoft GRAPH, PDF, XPS, formátu HTML a celé řady dalších, běžně užívaných v prostředí Windows
 • vystavení upomínek automaticky i výběrem
 • vystavení penalizačních faktur
 • vystavení proformafaktur, jejich proplacení a následná aktualizace
 • automatický přenos dokladů do účetnictví
 • automatická tvorba skladových dokladů z faktury
 • export a import údajů při externím vystavování faktur vydaných
 • automatické přeúčtování podle nového nastavení předkontací
 • tisk košilky
 • stahování aktuálních kurzů z internetu

Moduly účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence

Účetnictví / Daňová evidence

Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.

Více >

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

Více >

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

Více >

Pokladna

Pokladna

Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

Více >

Banka

Banka

Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení elektronických výpisů z banky.

Více >

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

Více >

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Více >

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

Více >

Objednávky a zakázky

Objednávky a zakázky

Evidence přijatých a vystavených objednávek

Více >

Cesty

Cesty

Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM a jiných evidencí.

Více >

CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky

Více >

Kasa

Kasa

Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.

Více >

Servis

Servis

Reklamační servis a autoservis

Více >

Reklamace a opravy

Reklamace a opravy

Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.

Více >

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Více >

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Více >

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Více >

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

Více >

Hotel

Hotel

Kompletní rezervační hotelový systém.

Více >

Restaurace

Restaurace

Kompletní program pro restaurace.

Více >

Manažer

Manažer

Účetní a fakturační informace v grafické podobě.

Více >

Fiza   Microsoft