Menu

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

 • evidence objednávek výrobků, zabezpečení materiálu, naplánování a optimalizace využití výrobních kapacit dle priorit zakázek, evidence plnění výroby, vyskladnění materiálu, naskladnění hotových výrobků, vyhodnocení výrobního procesu
 • důraz je kladen na automatizaci procesů, vždy však s možností operativního zásahu uživatele
 • technologické postupy včetně kooperací, kusovníky, kalkulace, dodatečné náklady, evidence výkresů, dokumentů, tabulek a souborů
 • podpora více technologických postupů pro jeden výrobek
 • možnost změny technologického postupu u rozpracovaného výrobku (např. špatné zadání postupu, zapomenutí pracovní operace, apod.)
 • evidence pracovníků a výrobních operací, stanovení úkolové mzdy za jednotlivé operace
 • evidence pracovišť (včetně kooperací) a jejich kapacity (v období dovolených, výluk, oprav zařízení, atd.)
 • tvorba nabídek, poptávek, objednávek
 • objednávky materiálu na základě vyhodnocení aktuální potřeby nebo stanoveného minima
 • sledování stavů objednávek a rozpracovanosti jednotlivých výrobků
 • plné propojení na skladové hospodářství, fakturaci a účetnictví
 • jednoduché generování skladových dokladů pro výdej materiálu/polotovarů a příjem hotových výrobků jedním tlačítkem
 • jednoduché odvody po provedení operace pracovníkem
 • automatické odvody vyjmenovaných pracovišť
 • kontrola, zda všechny operace byly odvedeny
 • evidence výrobních čísel/šarží u výrobků i materiálu
 • možnost tisku výrobních čísel na speciálních tiskárnách
 • vyhodnocení vytížení výrobních kapacit s možností grafického zobrazení
 • vyhodnocení nákladů, rozpracovanosti, pracovníků, pracovišť, období aj.
 • porovnání skutečného a stanoveného času výrobních operací
 • porovnání kalkulované/skutečné/fakturované ceny výrobků

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft