Menu

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem

 • evidence objednávek výrobků, zabezpečení materiálu, naplánování a optimalizace využití výrobních kapacit dle priorit zakázek
 • evidence plnění výroby, vyskladnění materiálu, naskladnění hotových výrobků, vyhodnocení výrobního procesu
 • technologické postupy včetně kooperací, kusovníky, kalkulace, dodatečné náklady
 • evidence výkresů, dokumentů, tabulek a souborů
 • podpora výroby dle jednotlivých provozů
 • podpora více technologických postupů pro jeden výrobek (před zahájením výroby se zvolí výrobní postup)
 • podpora více variant materiálu a spotřeby
 • možnost změny technologického postupu u rozpracovaného výrobku (např. přidání operace až v průběhu výroby)
 • evidence pracovníků a výrobních operací, stanovení úkolové mzdy za jednotlivé operace
 • evidence pracovišť (včetně kooperací) a jejich kapacity (v období dovolených, výluk, oprav zařízení, atd.)
 • možnost vytvoření individuálních konfigurátorů pro jednotlivé výrobky dle požadavku zákazníka
 • tvorba nabídek, poptávek, objednávek včetně variant
 • objednávky materiálu na základě vyhodnocení aktuální potřeby nebo stanoveného minima
 • sledování stavů objednávek a rozpracovanosti jednotlivých výrobků
 • plné propojení na skladové hospodářství, fakturaci a účetnictví
 • účtování nedokončené výroby
 • jednoduché generování skladových dokladů pro výdej materiálu / polotovarů s podporou šarží / výrobních čísel
 • generování interních objednávek materiálu (materiál, který není skladem, lze objednávat / nakupovat z jiného provozu)
 • jednoduché odvody po provedení operace pracovníkem (ruční či pomocí čtečky, START / STOP odvody)
 • automatické odvody vyjmenovaných pracovišť
 • kontrola, zda všechny operace byly odvedeny
 • evidence výrobních čísel / šarží u výrobků i materiálu
 • možnost tisku štítků na standardních či speciálních tiskárnách
 • vyhodnocení vytížení výrobních kapacit s možností grafického zobrazení
 • vyhodnocení nákladů, rozpracovanosti, pracovníků, pracovišť, období aj.
 • porovnání skutečného a stanoveného času výrobních operací
 • porovnání kalkulované / skutečné / fakturované ceny výrobků
 • evidence a správa kooperací
 • hromadné přecenění výrobků a polotovarů dle změn cen materiálů a kontrola marže / přirážky
 • plánování kontrol a oprav strojů / nástrojů
 • sledování údajů výrobních linek (např. spotřeba kWh, motohodiny)

 

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft