Menu

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

 • evidence objednávek výrobků, zabezpečení materiálu, naplánování a optimalizace využití výrobních kapacit dle priorit zakázek, evidence plnění výroby, vyskladnění materiálu, naskladnění hotových výrobků, vyhodnocení výrobního procesu
 • důraz je kladen na automatizaci procesů, vždy však s možností operativního zásahu uživatele
 • technologické postupy včetně kooperací, kusovníky, kalkulace, dodatečné náklady, evidence výkresů, dokumentů, tabulek a souborů
 • podpora více technologických postupů pro jeden výrobek
 • možnost změny technologického postupu u rozpracovaného výrobku (např. špatné zadání postupu, zapomenutí pracovní operace, apod.)
 • evidence pracovníků a výrobních operací, stanovení úkolové mzdy za jednotlivé operace
 • evidence pracovišť (včetně kooperací) a jejich kapacity (v období dovolených, výluk, oprav zařízení, atd.)
 • tvorba nabídek, poptávek, objednávek
 • objednávky materiálu na základě vyhodnocení aktuální potřeby nebo stanoveného minima
 • sledování stavů objednávek a rozpracovanosti jednotlivých výrobků
 • plné propojení na skladové hospodářství, fakturaci a účetnictví
 • jednoduché generování skladových dokladů pro výdej materiálu/polotovarů a příjem hotových výrobků jedním tlačítkem
 • jednoduché odvody po provedení operace pracovníkem
 • automatické odvody vyjmenovaných pracovišť
 • kontrola, zda všechny operace byly odvedeny
 • evidence výrobních čísel/šarží u výrobků i materiálu
 • možnost tisku výrobních čísel na speciálních tiskárnách
 • vyhodnocení vytížení výrobních kapacit s možností grafického zobrazení
 • vyhodnocení nákladů, rozpracovanosti, pracovníků, pracovišť, období aj.
 • porovnání skutečného a stanoveného času výrobních operací
 • porovnání kalkulované/skutečné/fakturované ceny výrobků

Moduly účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence

Účetnictví / Daňová evidence

Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.

Více >

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

Více >

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

Více >

Pokladna

Pokladna

Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

Více >

Banka

Banka

Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení elektronických výpisů z banky.

Více >

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

Více >

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Více >

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

Více >

Objednávky a zakázky

Objednávky a zakázky

Evidence přijatých a vystavených objednávek

Více >

Cesty

Cesty

Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM a jiných evidencí.

Více >

CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky

Více >

Kasa

Kasa

Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.

Více >

Servis

Servis

Reklamační servis a autoservis

Více >

Reklamace a opravy

Reklamace a opravy

Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.

Více >

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Více >

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Více >

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Více >

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

Více >

Hotel

Hotel

Kompletní rezervační hotelový systém.

Více >

Restaurace

Restaurace

Kompletní program pro restaurace.

Více >

Manažer

Manažer

Účetní a fakturační informace v grafické podobě.

Více >

Fiza   Microsoft