Menu

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • účetní i daňové odpisy, pozastavení daňových odpisů
 • evidence drobného majetku
 • zaúčtování nejen odpisů, ale i pořízení, zvýšení ceny majetku a vyřazení
 • možnost procentuálního rozúčtování odpisů majetku na více středisek, akcí, zakázek
 • účetní odpisy (lineární, daňový, individuální odpis) i daňové odpisy (zrychlený odpis, lineární odpis, pozastavení daňového odpisu) nezávisle na sobě, možnost účetního odpisu do výše předpokládané zbytkové hodnoty
 • různé typy vyřazení majetku
 • nastavení předkontace pro vytvoření účetního dokladu při měsíčním odpisu, při zaúčtování pořízení, vyřazení, zvýšení či snížení pořizovací ceny majetku
 • inventární soupis majetku, přehled odpisů, odpisový plán, přehled aktivního, vyřazeného a odepsaného majetku, přehled technického zhodnocení a zaúčtování zvýšení ceny majetku, zápis o převzetí, vyřazovací protokol, přehled dle středisek, typů zaúčtování a odpisových skupin
 • inventarizace majetku pomocí čárových kódů
 • evidence elektronických příloh
 • tisk karty dlouhodobého majetku
 • číselníky umístění, pracovníků, středisek, typů zaúčtování, odpisových skupin, druhů drobného majetku

Moduly účetního programu

Fiza   Microsoft