Menu

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

 • evidence hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku
 • účetní i daňové odpisy, pozastavení daňových odpisů
 • evidence drobného majetku
 • zaúčtování nejen odpisů, ale i pořízení, zvýšení ceny majetku a vyřazení
 • možnost procentuálního rozúčtování odpisů majetku na více středisek, akcí, zakázek
 • účetní odpisy (lineární, daňový, individuální odpis) i daňové odpisy (zrychlený odpis, lineární odpis, pozastavení daňového odpisu) nezávisle na sobě, možnost účetního odpisu do výše předpokládané zbytkové hodnoty
 • různé typy vyřazení majetku
 • nastavení předkontace pro vytvoření účetního dokladu při měsíčním odpisu, při zaúčtování pořízení, vyřazení, zvýšení či snížení pořizovací ceny majetku
 • inventární soupis majetku, přehled odpisů, odpisový plán, přehled aktivního, vyřazeného a odepsaného majetku, přehled technického zhodnocení a zaúčtování zvýšení ceny majetku, zápis o převzetí, vyřazovací protokol, přehled dle středisek, typů zaúčtování a odpisových skupin
 • inventarizace majetku pomocí čárových kódů
 • evidence elektronických příloh
 • tisk karty dlouhodobého majetku
 • číselníky umístění, pracovníků, středisek, typů zaúčtování, odpisových skupin, druhů drobného majetku

Moduly účetního programu

Účetnictví / Daňová evidence

Účetnictví / Daňová evidence

Centrální evidence účetních dat z ostatních modulů, tvorba účetních výkazů, evidence DPH.

Více >

Faktury vydané

Faktury vydané

Vystavování a evidence faktur, hromadné generování opakujících se faktur.

Více >

Faktury přijaté

Faktury přijaté

Evidence došlých faktur, evidence leasingů.

Více >

Pokladna

Pokladna

Vedení libovolného počtu pokladen v různých měnách.

Více >

Banka

Banka

Vedení libovolného počtu bankovních účtů v různých měnách, načtení elektronických výpisů z banky.

Více >

Evidence majetku

Evidence majetku

Evidence dlouhodobého a drobného majetku.

Více >

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Kompletní zpracování mzdové agendy dle aktuálně platné legislativy.

Více >

Sklad

Sklad

Evidence skladových zásob, tvorba inventur.

Více >

Objednávky a zakázky

Objednávky a zakázky

Evidence přijatých a vystavených objednávek

Více >

Cesty

Cesty

Zpracování Knihy jízd, Evidence PHM a jiných evidencí.

Více >

CRM

CRM

Modul pro řízení vztahů se zákazníky

Více >

Kasa

Kasa

Přímý prodej ze skladu na paragon, platba hotově nebo platebními kartami.

Více >

Servis

Servis

Reklamační servis a autoservis

Více >

Reklamace a opravy

Reklamace a opravy

Příjem a vyřízení reklamací dle občanského zákoníku.

Více >

Půjčovna

Půjčovna

Evidence půjčených skladových položek.

Více >

Docházka

Docházka

Zpracování docházky

Více >

Doprava

Doprava

Zpracování objednávek na dopravu včetně plánování rozvozu dle tras a objednávek.

Více >

Výroba

Výroba

Kompletní řízení zakázkové výroby malých a středních firem.

Více >

Hotel

Hotel

Kompletní rezervační hotelový systém.

Více >

Restaurace

Restaurace

Kompletní program pro restaurace.

Více >

Manažer

Manažer

Účetní a fakturační informace v grafické podobě.

Více >

Fiza   Microsoft